• FysioART je nevládní nezisková organizace, jejíž hlavní činností je profesionální (zejména divadelní, taneční) umělecká tvorba, umělecko-pedagogická a arteterapeutická činnost. 
  • FysioART sdružuje profesionální umělce a arteterapeuty, pedagogy. 
  • FysioART je zároveň otevřenou platformou pro domácí a zahraniční spolupráce na poli umění, výchovy a vzdělávání, arteterapie.

FysioART is a non-profit organization whose main activity is the professional art creation, art therapy and educational activities. FysioART associates professional artists, educators and art therapist. FysioART is also an open platform for national and foreign cooperation in the field of art creation, art education and art therapy.

ФысиАРТ есть некоммерческой организацией. Oсновным видом деятельности ФысиоАРТ является создание профессионального искусства, арт-терапии и образовательной деятельности. ФысиоАРТ связывает профессиональные художники, преподавателей и арт-терапевтов. Также ФысиоАРТ представляет открытую платформу для чешского и зарубежного сотрудничества в области создания искусства, художественного образования и арт-терапии (драматерапия, театротерапия, библиотерапия и терапия танцем ид.).

  • FysioART se profesionálně profiluje zejména v těchto oblastech:

Fyzické, taneční, předmětové divadlo: 

1. taneční interaktivní představení pro děti a rodiny ... 2. předmětové fyzické divadlo ... 3. tanec a poezie/ tanec 50+ ... 4. divadlo reminescence ... 5. performance a  site-specific ... 6. divadlo loutek a předmětů pro děti 2+ 

Tanec a pohyb pro/se seniory:

1.Memories through Movement© ... 2. Dech.Pohyb.Tanec. ... 3. pohybová, taneční terepie terapie pro osoby trpící demencí vč. Alzheimerova typu

Social Art/ sociální umění:

1. arte-projekty pro a s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí včetně dětí národnostních menšin a cizinců

2. arte-projekty pro a se seniory pro podporu důstojného stáří, podpory udržení i rozvoje psychické a fyzické kondice, sociální potřebnosti i soběstačnosti

3. arte-terapie, biblioterapie (literární reminescence) a dramaterapie

Umělecké vzdělávání:

Divadelní studio pro předškoláky & Divadelní studio pro mládež

Tvůrčí dílny (tanec, divadlo) pro děti v MŠ, ZŠ a mládež v SŠ, pro dospělé i seniory. 

.................................................................................................................FysioART umění s přesahem

Novinky

...plán premiér FysioART do konce roku 2017

06.11.2017 13:03
29.11.2017 Tři židle 9.12.2017 Podej mi ruku   Uskutečněné premiéry FysioART v roce 2017 5.3....

Madlenky do konce roku 2017

06.11.2017 13:02
Od Madlenky k Madle  7.11. v 9.15, KC Zahrada pro studenty střední školy a diskuse 8.11. v...

Na dech a Diaphragma do konce roku 2017

06.11.2017 12:57
V pondělí 6.11. 2017 10.00 dílny Na dech, od školky po větší 19.00 představení Na dech   V...

Hotel na rohu a recenze 1

15.10.2017 12:21
www.vybezek.eu/kultura/34-divadlo/9166-hotel-premiera.html   Myslím, že není mnoho míst a...

Šípková Růženka aneb Když marionety tančí

15.10.2017 12:19
Neděle 15.10. ve 14 hodin, Divadlo S´Est NOIR/ SENIOR. Představení pro děti i seniory.

Divadelní studio pro malé a větší děti - opět otevřeno

19.09.2017 23:27
Divadelní studio se koná v KC Zahrada každé úterý od 15 hodin pro menší děti a od 16 hodin pro...

Madlenky zítra 20.9. v kapli Jana Nepomuckého v Nymburku

19.09.2017 23:23
19.00 kaple J. Nepomuckého Nymburk Od Madlenky k Madle

Hotel na rohu na Divadlo.cz

19.09.2017 23:20
http://www.divadlo.cz/?clanky=mestske-divadlo-varnsdorf-otevre-novou-divadelni-sezonu-puvodni-divade

Recenze - Festival pro radost

08.09.2017 01:35
www.vybezek.eu/aktuality/21-zpravy/9080-festival-pro-radost-2017.html

Ohlédnutí za táborem "Podej mi ruku" - integrace/komunikace/divadlo

08.09.2017 01:33
www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=8711&lanG=cs&xuser=13985496242338037&slozka=7257
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>