FysioART - Umění s přesahem

FysioART je nevládní nezisková organizace, jejíž hlavní činností je profesionální umělecká tvorba, zejména tanečně-pohybová, divadelní, umělecko-pedagogická a arteterapeutická činnost

FysioART je sdružením profesionálních umělců, arteterapeutů, pedagogů a spolupracuje s umělci i odborníky napříč oblastmi. 

FysioART je otevřenou platformou ke spolupráci v oblasti umění, pedagogiky a expresivních terapií. FysioART spolupracuje s českými i zahraničními partnery: neziskové organizace (sektor umění, sociální péče), divadelní domy, kulturní centra, galerie, festivaly, školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), domovy seniorů, ústavy sociální péče. 

FysioART cílí na široké spektrum diváků, účastníků a klientů. Zejména se však věnuje DĚTEM (integrace, inkluse) - MLÁDEŽI (sociálně-znevýhodnění, minority) - SENIORŮM (v institucích). 

FysioART se umělecky výrazně profiluje v těchto oblastech divadla (podrobně: http://www.fysioart.cz/produkty/) : TANEČNÍ/POHYBOVÁ TVORBA pro děti a mládež &  Paměť místa – dědictví vzpomínek – DIVADLO REMINESCENCEOBJEKTOVÉ, FYZICKÉ divadlo. Umělecká tvorba je veřejnosti nabízena v Praze, České republice i v zahraničí. (v r. 2017 Slovensko, UK, Rusko, Maďarsko, Německo).

FysioART se pedagogicky profiluje v těchto směrech: Pohybové dílny v MŠ, ZŠ, SŠ i pro studenty a dospělé & Pravidelné DIVADELNÍ STUDIO pro děti a náctileté (projekt integrace, inkluse) & Spolupráce s Budilovou divadelní školou & Vedení workshopů, seminářů na festivalech v ČR i zahraničí (objektové fyzické divadlo, metoda Jacques lecoq, masky ad.). Pedagogická činnost je realizována pravidelně v Praze, dále při festivalech, ZUŠ a institucích v ČR a zahraničí (v r. 2017 Rusko, Maďarsko, UK, Německo).

FysioART se zásadně uplatňuje v oblasti sociálního umění (minority) a zaměřuje na terapii tancem (senioři, tanec a hendicap, tanec a Alzheimer), dramaterapii, biblioterapii. 

Ocenění za rok 2017 za choreografii a pohybovou práci se seniory v kategorii Tanec vsedě a Tanec s chodítky

Ocenění v roce 2017 Cena diváků pro Hotel na rohu.

Ocenění v roce 2017 za zásluhy v rozvoji divadla reminescence Křišťálová vzpomínka. 

Představení Mezi námi uskutečnilo od své premiéry (19.11.2015) na 50 repríz a představilo se opakovaně v SK, HU, PL a jednou v Německu.

fcb Fysio ART 

 

 

Novinky

Adventní FysioART

V sobotu 16.12. se od 15.45 rozezní kaple vánočními zpěvy v Domově pro seniory Chodov. Od 18 hodin...
Celý článek

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz