• FysioART je nevládní nezisková organizace, jejíž hlavní činností je profesionální (zejména divadelní, taneční) umělecká tvorba, umělecko-pedagogická a arteterapeutická činnost. 
  • FysioART sdružuje profesionální umělce a arteterapeuty, pedagogy. 
  • FysioART je zároveň otevřenou platformou pro domácí a zahraniční spolupráce na poli umění, výchovy a vzdělávání, arteterapie.

FysioART is a non-profit organization whose main activity is the professional art creation, art therapy and educational activities. FysioART associates professional artists, educators and art therapist. FysioART is also an open platform for national and foreign cooperation in the field of art creation, art education and art therapy.

ФысиАРТ есть некоммерческой организацией. Oсновным видом деятельности ФысиоАРТ является создание профессионального искусства, арт-терапии и образовательной деятельности. ФысиоАРТ связывает профессиональные художники, преподавателей и арт-терапевтов. Также ФысиоАРТ представляет открытую платформу для чешского и зарубежного сотрудничества в области создания искусства, художественного образования и арт-терапии (драматерапия, театротерапия, библиотерапия и терапия танцем ид.).

  • FysioART se profesionálně profiluje zejména v těchto oblastech:

Fyzické, taneční, předmětové divadlo: 

1. taneční interaktivní představení pro děti a rodiny ... 2. předmětové fyzické divadlo ... 3. tanec a poezie/ tanec 50+ ... 4. divadlo reminescence ... 5. performance a  site-specific ... 6. divadlo loutek a předmětů pro děti 2+ 

Tanec a pohyb pro/se seniory:

1.Memories through Movement© ... 2. Dech.Pohyb.Tanec. ... 3. pohybová, taneční terepie terapie pro osoby trpící demencí vč. Alzheimerova typu

Social Art/ sociální umění:

1. arte-projekty pro a s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí včetně dětí národnostních menšin a cizinců

2. arte-projekty pro a se seniory pro podporu důstojného stáří, podpory udržení i rozvoje psychické a fyzické kondice, sociální potřebnosti i soběstačnosti

3. arte-terapie, biblioterapie (literární reminescence) a dramaterapie

Umělecké vzdělávání:

Divadelní studio pro předškoláky & Divadelní studio pro mládež

Tvůrčí dílny (tanec, divadlo) pro děti v MŠ, ZŠ a mládež v SŠ, pro dospělé i seniory. 

.................................................................................................................FysioART umění s přesahem

Novinky

Divadelní studio pro malé a větší děti - opět otevřeno

19.09.2017 23:27
Divadelní studio se koná v KC Zahrada každé úterý od 15 hodin pro menší děti a od 16 hodin pro...

Madlenky zítra 20.9. v kapli Jana Nepomuckého v Nymburku

19.09.2017 23:23
19.00 kaple J. Nepomuckého Nymburk Od Madlenky k Madle

Hotel na rohu na Divadlo.cz

19.09.2017 23:20
http://www.divadlo.cz/?clanky=mestske-divadlo-varnsdorf-otevre-novou-divadelni-sezonu-puvodni-divade

Recenze - Festival pro radost

08.09.2017 01:35
www.vybezek.eu/aktuality/21-zpravy/9080-festival-pro-radost-2017.html

Ohlédnutí za táborem "Podej mi ruku" - integrace/komunikace/divadlo

08.09.2017 01:33
www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=8711&lanG=cs&xuser=13985496242338037&slozka=7257

Kraloviský podzim 2017 a FysioART/ Tanec vsedě + Tanec s chodítky

05.09.2017 22:23
Taneční seskupení 80+/ Invalid Driving Licence z DS Chodov se zúčastní festivalu Kralovický podzim...

Madlenky na festivalu ŠpitálART

05.09.2017 00:43
Josefov 8.9. 

Madlenky v kostele sv Mikuláše v Praze

05.09.2017 00:41
www2.ccsh.cz/exegeticky-maraton-2017/

Podej mi ruku/ Příměstský tábor pro české děti a děti cizinců žijících v Praze

05.09.2017 00:39
Příběhy a pohádky z celého světa byly hlavní náplní příměstského tábora, který se konal...

Festival pro radost

01.09.2017 00:38
FysioART/ Hana Strejčková a její Koblížek byli součástí Festivalu pro radost ve Varnsdorfu dne...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>