FysioART is a non-profit organization whose main activity is the professional art creation, art therapy for children in need and seniors and educational activities for children and youth. FysioART associates professional artists, educators and art therapist. FysioART is also an open platform for national and foreign cooperation in the field of art creation, art education and art therapy.

Dance/ physical NONVERBAL performances for children and adults: The Star Rovers (journey to dream´s place/ for children), Among Us (about HOME/ for young children), Breath (short dance stories about breathing/ for teen audience), M. B. (dance solo inspired by Molly Bloom), Three Chairs (emotional stages of Alzheimer disease)

FysioART je nevládní nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, jejíž hlavní činností je profesionální umělecká tvorba, zejména pohybová, taneční a divadelní (multidisciplinární projekty), umělecko-pedagogická a arteterapeutická činnost. Je sdružením profesionálních umělců, arteterapeutů, pedagogů a spolupracuje s umělci i odborníky napříč oblastmi a obory. Působí v Praze, často v severočeském pohraničí, dále ve všech krajích ČR a pravidelně hostuje na Slovensku, v Německu a Rusku a zajíždí i do dalších zemí Evropy. 

FysioART je otevřenou platformou ke spolupráci v oblasti umění, pedagogiky a expresivních terapií. FysioART spolupracuje s českými i zahraničními partnery: neziskové organizace (sektor umění, sociální péče), divadelní domy, kulturní centra, galerie, festivaly, školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), domovy seniorů, ústavy sociální péče, nízkoprahová zařízení. 

FysioART cílí na široké spektrum diváků, účastníků a klientů. Zejména se však věnuje zejména DĚTEM (vč. integrace, inkluse) - MLÁDEŽI (sociálně-znevýhodnění, minority) - SENIORŮM (v institucích a klubech). 

FysioART se umělecky nejvýrazněji profiluje v těchto oblastech divadla (podrobně: https://www.fysioart.cz/produkty/) : TANEČNÍ/POHYBOVÁ TVORBA pro děti a mládež &  Paměť místa – dědictví vzpomínek – DIVADLO REMINISCENCE & OBJEKTOVÉ, FYZICKÉ divadlo. Umělecká tvorba je veřejnosti nabízena v Praze, České republice i v zahraničí. ( Slovensko, UK, Rusko, Polsko, Maďarsko, Německo).

FysioART je spoluautorem a spolupořadatelem MEMOfestivalu, přehlídky reminiscenčního divadla - divadla vzpomínek. V roce 2018 se konal 2.ročník pod záštitou p. Dany Steinové předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a patronátem p. Tomáše Töpfera (222 a 2 příběhy 20.století). Podrobné informace: www.memofestival.cz

TANEC a POHYB : Mezi námi, Poutníci po hvězdách, Na dech, M.B.Ano chci I když ne, MUM/ Máma, Amortale

FYZICKÉ & OBJEKTOVÉ DIVADLOSestry, Anna V./ Hana B., Zchlazení jara, Hotel na rohu, Od Madlenky k Madle

udržitelná PERFORMANCE (pohyb, tanec, objekty): Jinákost/ Ateliér emocí pro kolemjdoucí

FYZICKÉ DIVADLO "SOCIALART": 3židle, 1+1=2-1, 222 a 2 příběhy 20. století, 13Oken 

DIVADLO: Divadelní detektivka, Letiště 

PRO DĚTI: Babička z jablíčka, Vyprávění starého piráta, Smolíčkovi dopisy, Koblížek, Kouzelné hnízdo, Les podzimních skřítků, Andělské zvonění

Premiéry udržitelných inscenací v roce 2018: Babička z jablíčka (25.3.), Sestry (19.5.), Anna V./ Hana B. (15.8.), Zchlazení jara (21.8.), Jinakost (7.9.), Poutníci po hvězdách (4.11. a 3.12.), Letiště (17.11.), 222 a 2 příběhy 20.st. (15.12.)

Premiéry roku rok 2019: Tajemné příběhy z nádraží pro nebojácné děti (24.3. Varnsdorf), 13Oken (13.6. Praha), Global Water Dance (15.6. Praha), Půlnoc v pohraničí (22.9. Loreta Rumburk), Hnízdo na nitkách (16.10. work-in-progress Jatka 78) 

KNIHY: Už běžím domů (ISBN: 978-80-270-2855-9), 222 a 2 příběhy 20. století (ISBN: 978-80-270-50-34-5)

FysioART se zásadně uplatňuje v oblasti sociálního umění (minority) a zaměřuje na terapii tancem (senioři, tanec a hendicap, tanec a Alzheimer), dramaterapii, biblioterapii. A do hloubky zpracovává společensky důležitá témata (viz. Tři židle, Půlnoc v pohraničí, Sestry, 1+1=2-1, ad...). 

Ocenění za rok 2017 za choreografii a pohybovou práci se seniory v kategorii Tanec vsedě a Tanec s chodítky. Ocenění v roce 2017 Cena diváků pro Hotel na rohu/ festival SENIOR ARTE. Ocenění v roce 2017 za zásluhy v rozvoji divadla reminiscence Křišťálová vzpomínka. Ocenění za rok 2018: za choreografii pro seniorky - Kralovický podzim, dále Křišťálová vzpomínka za rozvoj divadla reminiscence (cena předána v rámci MEMOfestivalu Praha).   

Představení Mezi námi uskutečnilo od své premiéry (19.11.2015, Moving Station Plzeň) na 60 repríz - odehrála se 18.3. v UFFO Trutnov. 

Inscenace Tři židle se od premiéry roku 2017 odehraje 41 repríz do listopadu 2019 v Praze. 

fcb Fysio ART      www.memofestival.cz      www.pulnocvpohranici.webnode.cz           www.poutnicipohvezdach.webnode.cz

www.mezinami.webnode.cz           www.trizidle.webnode.cz

 

Novinky

FysioART přehled profesionální inscenační tvorby 

                                              

                                   

Spolupráce - dílny - workshopy - semináře - kurzy 

     

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

     

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz