FysioART je nevládní nezisková organizace, jejíž hlavní činností je profesionální umělecká tvorba, zejména pohybová, taneční a divadelní, umělecko-pedagogická a arteterapeutická činnost. 

FysioART je sdružením profesionálních umělců, arteterapeutů, pedagogů a spolupracuje s umělci i odborníky napříč oblastmi. 

FysioART je otevřenou platformou ke spolupráci v oblasti umění, pedagogiky a expresivních terapií. FysioART spolupracuje s českými i zahraničními partnery: neziskové organizace (sektor umění, sociální péče), divadelní domy, kulturní centra, galerie, festivaly, školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), domovy seniorů, ústavy sociální péče. 

FysioART cílí na široké spektrum diváků, účastníků a klientů. Zejména se však věnuje DĚTEM (integrace, inkluse) - MLÁDEŽI (sociálně-znevýhodnění, minority) - SENIORŮM (v institucích). 

FysioART se umělecky výrazně profiluje v těchto oblastech divadla (podrobně: https://www.fysioart.cz/produkty/) : TANEČNÍ/POHYBOVÁ TVORBA pro děti a mládež &  Paměť místa – dědictví vzpomínek – DIVADLO REMINISCENCE & OBJEKTOVÉ, FYZICKÉ divadlo. Umělecká tvorba je veřejnosti nabízena v Praze, České republice i v zahraničí. ( Slovensko, UK, Rusko, Polsko, Maďarsko, Německo).

TANEC: Mezi námi, Na dech, M.B.Ano chci I když ne, MUM/ Máma, Amortale

FYZICKÉ & OBJEKTOVÉ DIVADLO: Sestry, Anna V./ Hana B., Zchlazení jara, Hotel na rohu, Od Madlenky k Madle

udržitelná PERFORMANCE: Jinákost/ Ateliér emocí pro kolemjdoucí

FYZICKÉ DIVADLO "SOCIALART": Tři židle, 1+1=2-1

DIVADLO: Divadelní detektivka

PŘIPRAVUJEME v 2018: Poutníci po hvězdách (4.11.), Letiště (17.11.), 222 a 2 příběhy 20.st. (15.12.)

FysioART se pedagogicky profiluje v těchto směrech: Pohybové dílny v MŠ, ZŠ & dlouhodobá spolupráce se SŠ Evropská Praha 6 & Pravidelné DIVADELNÍ STUDIO pro děti a náctileté (projekt integrace, inkluse) & Spolupráce s KC Zahrada Praha & Vedení workshopů, seminářů na festivalech v ČR i zahraničí (objektové fyzické divadlo, masky, prostor - pohyb - hlas, ad.). Pedagogická činnost je realizována pravidelně v Praze, dále při festivalech, ZUŠ a institucích v ČR a zahraničí (v r. 2017 Rusko, Maďarsko, UK, Německo).

FysioART se zásadně uplatňuje v oblasti sociálního umění (minority) a zaměřuje na terapii tancem (senioři, tanec a hendicap, tanec a Alzheimer), dramaterapii, biblioterapii. A do hloubky zpracovává společensky důležitá témata.

Ocenění za rok 2017 za choreografii a pohybovou práci se seniory v kategorii Tanec vsedě a Tanec s chodítky. Ocenění v roce 2017 Cena diváků pro Hotel na rohu/ festival SENIOR ARTE. Ocenění v roce 2017 za zásluhy v rozvoji divadla reminiscence Křišťálová vzpomínka. 

Představení Mezi námi uskutečnilo od své premiéry (19.11.2015) do konce sezóny 2017/18 na 50 repríz a představilo se opakovaně v SK, HU, PL a jednou v Německu.

fcb Fysio ART 

 

Novinky

FysioART přehled profesionální inscenační tvorby 

                                        

                                   

Spolupráce - dílny - workshopy - semináře - kurzy 

      

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

  

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz