Amortale - literární setkání se seniory

Koncem června se v pražském domově seniorů v rámci projektu Amortale konalo poetické setkání. Hlavní náplní bylo seznámení se s kompletní básnickou tvorbou Miloše Horanského, čtení a básníkovo vyprávění o psaní i životě. A 5.8.od 14 hodin se zde bude Amortale i tančit.