Celé léto v jediném dni

Premiéra projektu na téma šikana se uskuteční 22.5. v 10.30 v divadelním sále Domova pro seniory Chodov. Půjde o mezigenerační dialog dospívajících a seniorů a žáků základní školy. Představení inspirované povídkou Celé léto v jediném dni od R. Bradburyho zpracovali studenti Pedagogického lycea Evropská pod vedením pedagoga Karolíny Kalinové za odborné spolupráce režie a supervize Hany Strejčkové/ FysioART.