Celé léto v jediném dni

Premiéra projektu na téma šikana se uskuteční 22.5. v 10.30 v divadelním sále Domova pro seniory Chodov. Půjde o mezigenerační dialog dospívajících a seniorů a žáků základní školy. Představení inspirované povídkou Celé léto v jediném dni od R. Bradburyho zpracovali studenti Pedagogického lycea Evropská pod vedením pedagoga Karolíny Kalinové za odborné spolupráce režie a supervize Hany Strejčkové/ FysioART. 

 

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

     

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz