Co musím, vidím, přeji si PREMIÉRA

V úterý 12.6. se od 17 hodin koná prezentace autorského představení Divadelního studia, které Hana Strejčková a Filip Novák vedou v KC Zahrada. Představení nazírá na svět dospělých dětskýma očima.