Den s podzimními skřítky v ZŠ Chodov

Skřítkové, les a rozesmátí školáci. Projektový den na téma podzim zpracovaný pohybem, s loutkami a s radostí se konal v ZŠ Chodov dne 22.10. Fotografie: Pavlína Šimáčková