FysioART a Česká škola bez hranic

Ve dnech 27.7. až 3.8. se koná tábor na Rýchorské boudě v Krkonoších pro původem české děti, které žijí v zahraničí. Divadelní dílny a program "Po stopách hrdinů" letos vede Hana Strejčková, FysioART se tímto stal letním partnerem České školy bez hranic!