FysioART přeje do nového roku

Ať je Váš rok 2018 příjemně nezapomenutelným.

Ať je rok 2018 tvůrčím, inspirativním a ku pomoci bližním. 

Ať se shledáme i v roce následujícím.