FysioART přeje do nového roku

Ať je Váš rok 2018 příjemně nezapomenutelným.

Ať je rok 2018 tvůrčím, inspirativním a ku pomoci bližním. 

Ať se shledáme i v roce následujícím. 

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

    

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz