FysioART přeje požehnané Vánoce

Za FysioART Vám přejeme požehnané Vánoce.

Děkujeme za spolupráci. Velice si vážíme veškeré podpory, slov díků a chály, ale také kritiky, pádů a strmých srázů. Jsme na cestě a proto vděčni za každé povzbuzení, protože pouť propojující umění s potřebnými nám dává sílu jít, vstát i pevně