HIT

HIT = HEROES OF INCLUSION AND TRANSFORMATION

Hana Strejčková /FysioART je jednou ze čtyř českých účastníků evropského projektu, který cílí na propojení umění a terapie, sociální umění. 19 měsíců dlouhý projekt zahrnuje i výcvik metodou Cesta hrdiny.