Hnízdo na nitkách - fotografie z premiéry

Hnízdo na nitkách ve fotografiích Vojty Brtnického !!!