Jinákost / Jak Jinak Jako ?

V pátek 7.9. 2018 se v rámci festivalu Špitál ART v Josefově otevřel putovní Ateliér emocí pro kolemjdoucí a odpoledne patřilo prvnímu uvedení multimediální performance - pohybově-objektového představení Jak Jinak Jako? V objektu bývalé sovětské nemocnice se podařilo zrealizovat tři po sobě jdoucí uvedení, která pokaždé začínala větou: Jak se tady a teď cítíte? A na závěr věta zazněla opět: A jak se nyní cítíte? Jinak? Jak? Jako jinak? 

Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii nebo na fcb Fysio ART.