Lesní skřítci v ZŠ Hornoměcholupská

Ve středu 7.10. se v v 1.C ZŠ Hornoměcholupská objeví podzimní lesní skřítci, vyrostou stromy a napadá kopa kaštanů. Projektový den - divadlo - tvůrčí dílna.