Letní mihotání

Poezie - Pohyb - Piano 

Poezie a literární tvorba seniorů za pohybu letního mihotání v souzvuku s tóny klavíru. 

Čtvrtek 13.7. ve 14 hodin Domov pro seniory Chodov, divadelní sál.