Mezi námi - ohlas paní učitelky i žáků ze ZŠ Filosofská, objekt Jitřní

Tvůrčí dílna „Mezi námi“

V pondělí 15. června naše třídy III.A a III.B navštívily Hana Strejčková (režie), Marie Adamová (tanec, pedagogika) a Juni Endo (hudba, arteterapie), které děti tanečním projevem, kreativním pohybem, pantomimou a kreslením zavedly do světa fantazie, dobra a porozumění.

„Mezinárodní projekt Mezi námi reflektuje dětský svět s pohledem dospělého na svět fantazie a krajinu dětství. Hravě komunikuje vážnou potřebu zachování představivosti, ochraňuje dětský svět, povzbuzuje vše dobré mezi lidmi a podtrhuje domov a sounáležitost. Příběh se odvíjí od maličkého anděla, kterému namísto křídel narostl klaunský nos.“

Děti pohybově i výtvarně zpracovávaly své představy o přátelství, rodině a domově. Nenásilnou formou rozvíjely nonverbální vyjadřování, vnímání prostoru a zapojení smyslů. Na závěr dílny děti v rámci diskuse měly možnost zamyslet se a odpovědět na dvě otázky: Co je to domov? Jaký je rozdíl mezi dítětem a dospělým? Zkuste se zamyslet. Jak byste na tyto otázky odpověděli vy?

Během celé dílny bylo na dětech vidět, jak se oddaly své fantazii a do celého příběhu a doprovodných aktivit se dychtivě a nadšeně hrnuly s plným nasazením. O své pocity by se s vámi rády podělily.

Anna Bachová

„Líbilo se mi úplně nejvíc, jak jsme malovali svůj příběh – že jsme si vybrali jednu pohádku. Líbilo se mi úplně všechno. Bylo to moc hezké a zase někdy bych to chtěla zažít.“ (Medeleine Abrtová, III.B)

„Bylo to excelentní. Nejvíc se mi líbila ta strašidelná pantomima. A také bylo krásné to loutkové miminko, a hlavně ten rozhovor o domově, dítěti a dospělém. Ale to miminko bylo nejhezčí.“ (František Souček, III.B)

„Líbilo se mi na tom úplně všechno. Bylo to moc hezké. Jsem ráda, že máme tak pěkný den. Chtěla bych si to zopakovat. Už se moc těším na další akci.“ (Barbora Novotná, III.B)

„Líbilo se mi na tom všechno. Třeba ta rozcvička, hry, strašidelná pohádka, pohádky a tancování.“ (Roko Munitič, III.B)

„Líbilo se mi, že jsme tancovali. Líbil se mi jeden kluk, který byl udělaný ze dřeva. Líbilo se mi, že měli představivost. Líbilo se mi, jak dělali zvuky. Líbily se mi jejich pohyby.“ (Linda Kratochvílová, III.B)

 

https://zsfilosofska.cz/jitrni/news/view/news/697