Mezi námi v ZŠ B. Hrabala

V únoru jsme mimo jiné zavítali do ZŠ B.Hrabala na Prahu 8 a setkali se s prima páťáky, kteří 120 minut!!!!!!!! vydrželi se: hýbat, tančit, naslouchat, spolupracovat a tvořit.