Nejlepší tanec vsedě - Ocenění z Kralovic !

Taneční studio při Domově pro seniory Chodov pod vedením Hany Strejčkové získal ocenění Nejlepší tanec vsedě na přehlídce Kralovický podzim. Seniorky vystoupily se dvěma choreografiemi, inspirovanými cirkusem a 60.léty.