Podej mi ruku/ Příměstský tábor pro české děti a děti cizinců žijících v Praze

Příběhy a pohádky z celého světa byly hlavní náplní příměstského tábora, který se konal v rámci širšího projektu Integrace cizinců na lokální úrovni v KC Zahrada. Děti ve věku od 4 do 11 let si vyprávěly, sportovaly v tělocvičně i venku, tvořily ve výtvarné dílně, vyráběly loutky, zpívaly, nachystali výstavu a nazkoušely divadelní představení s názvem „Podej mi ruku“, propojující ruce a příběhy každého z malých účastníků. V režii Hany Strejčkové/ FysioART a za spolupráce Anežky Beránkové a Aleny Štěpánové našla různorodá skupina dětí i navzdory kulturním a jazykovým rozdílům společnou řeč a radost. Táborovou odměnou byla nově navázaná kamarádství, spousta zážitků a mnoho krásných výrobků. Projekt se konal za podpory Ministerstva vnitra.

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

     

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz