Dech, Pohyb, Tanec

Domov pro seniory Choodv ve spolupráci s MgA. Hanou Strejčkovou (umělecké seskupení FysioART) pro vás připravují tanečně-pohybová setkávání. Koná se každý čtvrtek od 14 hodin.

Náplní hodiny je cvičení - protažení, pohybová a taneční průprava pro seniory, tanec dle osobních možností, práce s dechem a rytmus. Nedílnou součástí je hudební doprovod různých žánrů a otevřený dialog se vše mi účastníky. Cílem tohoto setkávání je nejen zdravé hýbání se, povídání, ale i sezkoušení vystoupení, krátkého představení.  

www.seniordomov.cz/fotogalerie/akce-a-vylety/unor-2016/pohyb-v-tanci/

 

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

     

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz