pohybově-divadelní dílny Mezi námi v Žilině sklízely ovace

Dvojice performerů Hanka Strejčková a Robo Nižník navštívili během dvou dnů ve slovenské Žilině 5 základních škol a jednu mateřskou školu. Více jak stovka dětí od předškoláků po čtvrťáky se postupně seznamovala s něčím, co vlastně nikdy nezažili, ale co je podle všech ohlasů nesmírně bavilo. Z ohlasů pedagogů: "Tvorivá dielňa sa děťom páčila, zdala sa až im krátka. Zapájali sa do aktivit, ocenili interaktivnu formu, dokázali sa zapojiť do činností a myslím, že to bolo pre nich zaujímavé, pretože to bolo iné ako divadelné predstavenie, kde sa zúčastňujú len ako diváci. Moc ďakujeme a těšíme se na predstavenie." nebo "Skvelý projekt, ktorý rozvíja detsků spontaneitu, kreativitu děťom prirodzeným sposobom. Sama zapajam prvky tvorivej dramatiky do vyučovania, a viem, že to děťom pomáha aj v budovaní a vylepšovaní vztahov, stiera zábrany medzi pohlaviami a vylepšuje klimu v triede. Vďaka. M.P. P.S. Privítala by som viac takýchto profesionálne pripravených projektov s ĺuďmi, ktorí to s detmi naozaj vedia." nebo "Predstavenie dilena Mezi nami bolo veĺmi inšpirativne, plné nápadov, rozvíjajúce predstavivosť. Kolegocia boli milí, rozumejúci deťom, dokázali děti zaujať. Deťom sa predstavenie páčilo."


 

 

 

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

     

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz