Poutníci míří do Izraele

Poutníci po hvězdách v červenci zamíři na festival do Izraele! Za podpory Ministerstva kultury ČR a Českého centra. 

iffb7.smarticket.co.il/_401/?id=634