Poutníci po hvězdách tábor

Poslední srpnový týden se koná příměstský tábor v rámci projektu integrace cizinců na lokální úrovni a inkluse dětí se znevýhodněním pod názvem Poutníci po hvězdách. Letní událost se koná pod hlavičkou nově připravované divadelní inscenace na téma cesty za svým snem. Tábor povedou Hana Strejčková, Filip Novák a Alena Štěpánová, realizuje KC Zahrada ve spolupráci s FysioART za podpory grantu Ministerstva vnitra ČR. 

KC Zahrada, Praha od 27.8. do 31.8.2018. Veřejná prezentace - představení s dětmi a dokument o táboře se koná 31.8. v 15 hodin ve velkém sále kulturního centra Zahrada (Praha 11). 

Spolupráce FysioART + KC Zahrada + DS Chodov