Smím prosit, ale jsem dřevo ?!?

Hana Strejčková vedla na 67.ročníku festivalu Loutkářská Chrudim seminář propojující tanec, pohyb a manipulaci předmětu. Performance v žánru fyzického objektového divadla se koná dne 4.7. ve 21.30 za Divadlem K. Pippicha v Chrudimi. Součástí jsou i kynetické instalace.