United Islands - Praha Září

Jsme IN - jsme součástí programu, celý den 12.9. pod hlavičkou Česko-německého fondu budoucnosti. Hmyzí hotel bzzzz a další "pouličárny". Celý den s FysioARTem na malém ostrůvku v celofestivalovém dění.