Už běžím domů je nová knížka pro děti

Konec roku 2016 byl ve znamení křtu knižní novinky - z tance vznikla knížka pro děti !

Už běžím domů je nejnovější výstup projektu Among Us: home, childhood, migration, který v roce 2016 podpořil Visegrad Fund. Je to hravá knížka pro děti a jejich průvodce o tom, jak děti vidí dům, domov. Její součástí jsou desítky kreseb domečků/domovů dětí ze zemí V4 a vět, které byly inspirací. Knížka je paralelou k představení, ale nekopíruje jej. Na knížce se podíleli - texty a návrh kreseb vytvořila autorka celého projektu Hana Strejčková, ilustrace překreslila Míša Režová a grafické přípravy se ujal výtvarník martin S.Dohnal.  

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

     

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz