Viac ako 180 žiakov v Košiciach zažilo dielne Medzi nami

Dílny v pohybu a o domove v Košicích prožilo na 180 dětí ze základní i speciální školy.

"Detom sa aktivity dielne veĺmi páčili, vyskúšali si stvárnenie roznych činností pohybom, zaujali ich pohybové hádanky. Na záver ich očaril príbeh o chlapčekovi s hviezdami, zabavili sa aj pri skladaní paierového mestečka." ZŠ a MŠ M-R-Štefánika Budimír