Živé obrazy Svídnice

Další premiérový titul, který vznikl v režii a pod pedagogickým vedením Hany Strejčkové se odehrál na festivalu Divadelní buzení ve Svídnici v rámci vyvrcholení školního roku a ukončení sezóny v Budilově divadelní škole.