O FYSIOART/ ABOUT 

FysioART is a non-profit organization whose main activity is the professional art creation, art therapy for children in need and seniors and educational activities for children and youth. FysioART associates professional artists, educators and art therapist. FysioART is also an open platform for national and foreign cooperation in the field of art creation, art education and art therapy.

Dance/ physical NONVERBAL performances for children and adults: The Star Rovers (journey to dream´s place/ for children), Among Us (about HOME/ for young children), Breath (short dance stories about breathing/ for teen audience), M. B. (dance solo inspired by Molly Bloom), Three Chairs (emotional stages of Alzheimer disease)

FysioART je nevládní nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, jejíž hlavní činností je profesionální umělecká tvorba, zejména pohybová, taneční a divadelní (multidisciplinární projekty), umělecko-pedagogická a arteterapeutická činnost. Je sdružením profesionálních umělců, arteterapeutů, pedagogů a spolupracuje s umělci i odborníky napříč oblastmi a obory. Působí v Praze, často v severočeském pohraničí, dále ve všech krajích ČR a pravidelně hostuje na Slovensku, v Německu a Rusku a zajíždí i do dalších zemí světa. 

FysioART je otevřenou platformou ke spolupráci v oblasti umění, pedagogiky a expresivních terapií. FysioART spolupracuje s českými i zahraničními partnery: neziskové organizace (sektor umění, sociální péče), divadelní domy, kulturní centra, galerie, festivaly, školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), domovy seniorů, ústavy sociální péče, nízkoprahová zařízení. 

FysioART cílí na široké spektrum diváků, účastníků a klientů. Zejména se však věnuje zejména DĚTEM (vč. integrace, inkluse) - MLÁDEŽI (sociálně-znevýhodnění, minority) - SENIORŮM (v institucích a klubech). 

FysioART se umělecky nejvýrazněji profiluje v těchto oblastech divadla: TANEČNÍ/POHYBOVÁ TVORBA pro děti a mládež &  Paměť místa – dědictví vzpomínek – DIVADLO REMINISCENCE & OBJEKTOVÉ, FYZICKÉ divadlo. Umělecká tvorba je veřejnosti nabízena v Praze, České republice i v zahraničí. ( nejčastěji Slovensko, UK, Rusko, Polsko, Maďarsko, Německo).

Základním stavebním kamenem je paměť - lidská i historická. 
Impulsy k tvorbě vycházejí ze vzpomínek a snů. 
Umělecká cesta hledání a výzkumu forem participačního divadla, funkční interakce a neverbálních prostředků. 
 

FysioART je spoluautorem a spolupořadatelem MEMOfestivalu, přehlídky reminiscenčního divadla - divadla vzpomínek. V roce 2019 se konal 3. ročník pod záštitou radní Hl. města Prahy Mileny Johnové a starosty Prahy 11 pana Jiřího Dohnala. V roce 2018 se konal 2.ročník pod záštitou p. Dany Steinové předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a patronátem p. Tomáše Töpfera (222 a 2 příběhy 20.století). Podrobné informace: www.memofestival.cz

TANEC a POHYB : Mezi námiPoutníci po hvězdách, Hnízdo na nitkách, Na dech, M.B.Ano chci I když ne, MUM/ Máma, Amortale

FYZICKÉ & OBJEKTOVÉ DIVADLOSestry, Letokufr, Anna V./ Hana B., Zchlazení jara, Hotel na rohu, Od Madlenky k Madle

SITE-SPECIFIC/původní divadelní hra: Půlnoc v pohraničí

udržitelná PERFORMANCE (pohyb, tanec, objekty): Jinákost/ Ateliér emocí pro kolemjdoucí, Kinetická performance 2020

FYZICKÉ DIVADLO "SOCIALART": 3židle, 1+1=2-1, 222 a 2 příběhy 20. století, 13Oken 

DIVADLO: Divadelní detektivka, Letiště, 2:0 4:3 

PRO DĚTI: Babička z jablíčka, Vyprávění starého piráta, Smolíčkovi dopisy, Koblížek, Kouzelné hnízdo, Les podzimních skřítků, Andělské zvonění

Premiéry udržitelných inscenací v roce 2018: Babička z jablíčka (25.3.), Sestry (19.5.), Anna V./ Hana B. (15.8.), Zchlazení jara (21.8.), Jinakost (7.9.), Poutníci po hvězdách (4.11. a 3.12.), Letiště (17.11.), 222 a 2 příběhy 20.st. (15.12.)

Premiéry roku 2019: Poutníci po hvězdách (2.2.pražský premiéra Jatka 78), Tajemné příběhy z nádraží pro nebojácné děti (24.3. Varnsdorf), 13Oken (13.6. Praha), Global Water Dance (15.6. Praha), Půlnoc v pohraničí (22.9. Loreta Rumburk), Hnízdo na nitkách (16.10. work-in-progress Jatka 78 + 14.12. KD Mlejn), Letokufr (17.11. Korzo Národní), 2:0 4:3 (16.11. Divadelní noc) 

KNIHY: Už běžím domů (ISBN: 978-80-270-2855-9), 222 a 2 příběhy 20. století (ISBN: 978-80-270-50-34-5)

Ocenění: za rok 2017 za choreografii a pohybovou práci se seniory v kategorii Tanec vsedě a Tanec s chodítky. Ocenění v roce 2017 Cena diváků pro Hotel na rohu/ festival SENIOR ARTE, za zásluhy v rozvoji divadla reminiscence Křišťálová vzpomínka.  Za rok 2018: za choreografii pro seniorky - Kralovický podzim, dále Křišťálová vzpomínka za rozvoj divadla reminiscence (cena předána v rámci MEMOfestivalu Praha). Za rok 2019 cena Zlaté rybičky pro Poutníky po hvězdách, Cena Poroty v literární soutěži O zlatý klíč MČ Prahy 11 za kontinuální tvorbu a výsledky v tvůrčím psaní se seniory.   

Statistika/ více ad Výroční zprávy v menu Plán hraní 2019:  Mezi námi uskutečnilo od své premiéry (19.11.2015, Moving Station Plzeň) 63 repríz - ta 60. se odehrála 18.3. v UFFO Trutnov. Tři židle se od premiéry v roce 2017 hrálo 41x. 

fcb Fysio ART      www.memofestival.cz      www.pulnocvpohranici.webnode.cz           www.poutnicipohvezdach.webnode.cz

www.mezinami.webnode.cz           www.tri-zidle.webnode.cz              www.hnizdonanitkach.webnode.cz