222 a 2 příběhy 20. století

222 a 2 příběhy 20. století 

Kniha 222 a 2 příběhy 20. století je mozaikou 224 vzpomínek, do níž mohl přispět každý obyvatel domova pro seniory, příbuzní a blízcí. Všichni pamětníci se tak stali aktivními spolutvůrci knížky. Díky vyprávění se navraceli do vlastní minulosti. "Rozvzpomínali" se nejen na každodenní život, ale také na své sny, touhy a přání. A především si začali uvědomovat, že jejich životy „stály za to“, neboť bylo na co vzpomínat.

Publikace popisuje (ne)obyčejné lidské příběhy, střípky a okamžiky na pozadí historických událostí 20. století s odkazem na dobové předměty, dokumenty a fotografie. Skrze „všednost“ příběhy odhalují hrdinství i zradu, odvahu i zbabělost, lásku i závist, smutek i radost. 

 

Autorka ke vzniku knihy

Kniha 222 a 2 příběhy 20. století je sbírkou vzpomínek na okamžiky a okolnosti, na střípky z každodenního života i na neobyčejně silné chvilky. Hlavním podnětem pro její vznik bylo dávno vyslovené přání obyvatel Domova pro seniory Chodov – „našich“ seniorů, zejména seniorů upoutaných na lůžko, aby jejich příběhy jednou neodešly s nimi, ale aby doplňovaly mozaiku osudů a událostí minulého století. Počet publikovaných příběhů jsem ohraničila číslicemi 222 a 2, které odkazují jak ke zmiňovanému 20. století, tak k adrese domova – číslu popisnému 2222. Dále jsem je roztřídila do deseti kapitol, chronologicky seřadila a doplnila fotografiemi, obrázky věcí a dokumenty. 

Kniha 222 a 2 příběhy 20. století je poděkováním spolupracovníkům a všem, kteří byli ochotni vyprávět, a také památkou na všechny, kterým jsem mohla naslouchat, a již nejsou mezi námi. 

MgA. Hana Strejčková

 

NA KNIZE SE PODÍLELI

Autor: MgA. Hana Strejčková

Odborný poradce: Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová

Redakční spolupráce: Filip Novák

Grafický design: MgA. Zuzana Hytychová, Martin S. Dohnal

Fotografie: Pavlína Šimáčková, Klára Vohrnová, Zuzana Hytychová, Marie Lhotáková Boháčová, Ivo Šafus, Tomáš Strejček, Filip Novák a rodinné archivy přispěvatelů 

Obálka: inspiraci fotografií Iva Šafuse z inscenace Hotel na rohu zpracovala Zuzana Hytychová

Korektury: Jonáš Vohrna

Sazba: Martin S. Dohnal

Tisková produkce: Ing. Tomáš Strejček

Propagace: Klára Vohrnová  

Kniha vznikla za přispění obyvatel Domova pro seniory Chodov, jejich příbuzných, blízkých a známých a za spolupráce zaměstnanců DS Chodov a dobrovolníků a drobných dárců.

Poděkování všem, kteří svým zájmem o lidské příběhy pomohli knize na svět.

 

Vydání první, Praha 2018 

ISBN: 978-80-270-50-34-5 

 

OBJEDNÁVKA/ NÁKUP KNIHY

Máte-li o knihu zájem, informace rádi podáme na adresách: aktivizace@seniordomov.cz nebo fysioart@seznam.cz