Anežka Beránková

Anežka Beránková vystudovala všeobecné Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v roce 2015.  Poté nastoupila na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Dějiny a teorie divadla. Současně s tím studuje na DIFA JAMU, obor Dramatická výchova. V roce 2017 ukončila studium v Budilově divadelní škole. Účastnila se několika seminářů v rámci celostátní přehlídky Jiráskův Hronov (např. Jevištní řeč (Eva Spoustová – Málková)) či Loutkářská Chrudim. Také v rámci svého studia na JAMU se zúčastnila několika workshopů, např. Odin teater – Donald Kitt (sticks&stones), Ami Hattab – klaun, komedie (metoda J. Lecoq), Loutková dílna (základy práce s loutkou, jednotlivé typy, metodika; lektoři: Hana a Tomáš Volkmerovi, Ostrava). V divadelní tvorbě se věnuje zejména performanci, pohybu a tanci, např. OutCidre (PQ 2015, ad.festivaly), Živé obrazy Svídnice (Divadelní buzení, ad.), Alternace v představení: Mezi námi (role: Maminka) - režie: Hana Strejčková. Cíleně se také věnuje divadlu hraném Romy.

FysioART: Mezi námi (alternace role Maminka), Hotel na rohu, lektorka dílen v rámci projektů Mezi námi, Příměstský tábor Příběhy a pohádky z celého světa, Jinákost/Kivételes, Sestry (do 19.5.2017). 

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

     

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz