Budování zdaru/zmaru

Další z cyklu performancí ke 100. výročí a 8ičkovým mezníkům. 

„Strašlivé téma, překrásné zpracování,“ byl jeden z bezprostředních ohlasů po prvním uvedení další z řady performancí.

Představení Budování zdaru/zmaru se konalo dne 24. 7. 2018 v rámci celoročního kulturně-vzdělávacího cyklu ke 100. výročí založení ČSR. Po období spjatém s T. G. Masarykem, které tvůrčí tým v čele s dramaturgyní Hanou Strejčkovou zpracoval k významnému datu 7. březnu, se v červnu na Den D tvůrci vydali do období 30.–40. let. Toto těžké období našich dějin představili s ohleduplností k pamětníkům a s upřímnou zvědavostí dohledat zajímavosti všedních dní. Tentokrát tvůrci pozvali diváky na neméně dramatickou retrospektivní cestu do 50. let 20. století. Historické leporelo odvíjelo příběh od Vítězného února 1948 až po změnu zákona v roce 1960, jímž republika dostala nový oficiální název – ČSSR. „Padesátky“ byly bohaté na dnes až neuvěřitelné události, jakými byly vykonstruované politické procesy, kolektivizace, znárodňování a vzmach průmyslu, a kontrastovaly s morálkou a humanismem. Zvyšující se počty diváků na těchto umělecko-historických performancích dokazují, že připomínka historie je důležitou součástí nás samotných. Historii změnit nelze, ale je možné ji otevírat jako knihu k poučení. Obyvatelé Domova pro seniory Chodov po představení sami ochotně sdíleli své příběhy a doplňovali mozaiku 20. století. A nemálo diváků si povzdechlo, jaká je škoda, že jsou prázdniny a že představení nevidělo více mladých lidí a zasazovali se o reprízy pro žáky vyšších ročníků a studenty. "Toto by měl vidět každý, obzvlášť v dnešních dnech," povzdechla si na odchodu seniorka.

Koncept, dramaturgie, režie: Hana Strejčková
Interpretace: Slávka Slivoňová, Hana Strejčková, Eva Procházková, Ondřej Dudek
Technická spolupráce: Tomáš Strejček

Dobové předměty a šatstvo zapůjčili bez nároku na honorář manželé Petr a Olga Ortovi. Děkujeme.

Cyklus pořadů ke 100. výročí založení ČSR se realizuje v rámci celoročního projektu 222&2 ve spolupráci DS Chodov a FysioART za podpory MČ Praha11 a Hl. města Prahy.

Fotogalerie u článku: 

www.seniordomov.cz/fotogalerie/aktualni-fotografie/cervenec-2018/budovani-zdaru-zmaru-1945-1960