Dech. Pohyb. Tanec.

Tanečně-pohybová setkávání pro seniory a hendikepované. Náplní hodiny je cvičení - protažení, pohybová a taneční průprava pro seniory, tanec dle osobních možností, práce s dechem a rytmy. Nedílnou součástí je hudební doprovod různých žánrů a otevřený dialog se všemi účastníky. Cílem tohoto setkávání je nejen zdravé hýbání se, povídání, ale zejména čas prožitý spolu.

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

    

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz