DOMOV SLOV

Společná oslava poezie a psaní. Poeticko-hudební pásmo sestavené z básní klientů domova pro seniory Chodov a prolkádané verši básníků 20.století. 

Režie, dramaturgie: Hana Strejčková

Četba, interpretace: Jaroslava Slivoňová, Simona Voženílková

Premiéra 18.11.2016

 

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

    

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz