FysioART a sociální umění

Začleňování specifických skupin obyvatel Prahy je pro FysioART zásadním tématem, až posláním. Dlouhodobě-koncepčně-vysledovatelně se FysioART věnuje dětem, náctiletým a seniorům, a to zejména skrze tanec, pohyb, fyzické a objektové divadlo. Formy začleňování jsou v oblastech od specifických projektů, zahrnujících pravidelnou podpůrnou činnost formou tvůrčích dílen, začleňování do tvůrčích procesů, jakým je zkoušení a prezentace, až po zpřístupnění živého umění a uměleckého vzdělávání.  

FysioART v sobě dlouhodobě zahrnuje tvůrčí práci s menšinami (romské, vietnamské, ukrajinské děti), s dětmi v dětském domově (např. DD Zbraslav dle poptávky domova) nebo FOD Klokánek (Hana Strejčková 2011-2013), se seniory v domovech seniorů (hluboká spolupráce s DS Chodov Praha…, např. z mimopražských DS Kralovice, DS Seč ad.). Dále v oblasti pohybu úzce spolupracuje s komunitou řádových sester v Praze – konkrétně Školské sestry Sv. Františka Česká provincie (viz.potvrzení o připravovaném projektu a spolupráce).  Neméně důležitou linií jsou specifické projekty, které reagují či se vztahují k určitému místu, komunitě, události. Jsou to performance (galerie, oživování budov, vzpomínky), pořady, site-specific projekty na atypicky nedivadelních místech pro specifické skupiny – například klientů na vozíčku, upoutaných na lůžko apod. 

Tímto způsoben vznikl i prostor pro živé umění, tanec i divadlo Divadlo S´Est NOIR v budově Domova pro seniory Chodov, které je zároveň zárukou sdružení FysioART pro realizaci premiér či repríz a tím je dostupné pro pražské seniory z periferie, nejširší veřejnost díky dostupnosti a bezbariérového přístupu.  V roce 2017 je realizován i plánovaný, společný projekt s KC Zahrada, který uměním vede k integraci dětí cizinců pražské periférie – realizují se pravidelné integrační divadelní dílny, tematické víkendy, příměstský tábor a v prosinci vznikne integrační divadlo hrané profesionály a dětmi v žánru fyzickoobjektového divadla s prvky tance, rytmu jako dialog kultur.  V rámci mimopražského sociálního kontextu je FysioART hlavním partnerem evropského projektu na podporu propojení profesionálů a znevýhodněných dětí – projektu na podporu kreativního vzdělávání u romských dětí a náctiletých/ divadlo hrané Romy v Maďarsku (hl.org. Utca-Szak Hungary). Dále je spolupracujícím subjektem v oblasti dramaterapie a divadelní tvorby, tance pro děti pěstounů a náhradních rodičů pro SOS vesničky v rámci Fondu Viktorija v Rusku (viz. Premiéra 31.3.2017, Armavir Kavkaz). A byl aktivním uměleckým partnerem organizace Natjul Indigenous Performing Arts z Austrálie v rámci charitativního projektu Tanks for Myanmar na podporu získávání dešťové vody (Londýn 2017, premiéra 5.3. Camden´s People Theatre).  

Začleňování specifických skupin obyvatel Prahy je pro FysioART zásadním tématem, až posláním. Dlouhodobě-koncepčně-vysledovatelně se FysioART věnuje dětem, náctiletým a seniorům, a to zejména skrze tanec, pohyb. Formy začleňování jsou od specifických projektů, zahrnujících pravidelnou podpůrnou činnost formou tvůrčích dílen, začleňování do tvůrčích procesů, jakým je zkoušení a prezentace, až po zpřístupnění živého umění a uměleckého vzdělávání.  FysioART v sobě dlouhodobě zahrnuje tvůrčí práci s menšinami (romské, vietnamské, ukrajinské děti), s dětmi v dětském domově (např. DD Zbraslav dle poptávky domova) nebo FOD Klokánek (Hana Strejčková 2011-2013), se seniory v domovech seniorů (hluboká spolupráce s DS Chodov Praha…, např. z mimopražských DS Kralovice, DS Seč ad.). Dále v oblasti pohybu úzce spolupracuje s komunitou řádových sester v Praze – konkrétně Školské sestry Sv. Františka Česká provincie (viz.potvrzení o připravovaném projektu a spolupráce).  Neméně důležitou linií jsou specifické projekty, které reagují či se vztahují k určitému místu, komunitě, události. Jsou to performance (galerie, oživování budov, vzpomínky), pořady, site-specific projekty na atypicky nedivadelních místech pro specifické skupiny – například klientů na vozíčku, upoutaných na lůžko apod. Tímto způsoben vznikl i prostor pro živé umění, tanec i divadlo Divadlo S´Est NOIR v budově Domova pro seniory Chodov, které je zároveň zárukou sdružení FysioART pro realizaci premiér či repríz a tím je dostupné pro pražské seniory z periferie, nejširší veřejnost díky dostupnosti a bezbariérového přístupu.  V roce 2017 je realizován i plánovaný, společný projekt s KC Zahrada, který uměním vede k integraci dětí cizinců pražské periférie – realizují se pravidelné integrační divadelní dílny, tematické víkendy, příměstský tábor a v prosinci vznikne integrační divadlo hrané profesionály a dětmi v žánru fyzickoobjektového divadla s prvky tance, rytmu jako dialog kultur.  V rámci mimopražského sociálního kontextu je FysioART hlavním partnerem evropského projektu na podporu propojení profesionálů a znevýhodněných dětí – projektu na podporu kreativního vzdělávání u romských dětí a náctiletých/ divadlo hrané Romy v Maďarsku (hl.org. Utca-Szak Hungary). Dále je spolupracujícím subjektem v oblasti dramaterapie a divadelní tvorby, tance pro děti pěstounů a náhradních rodičů pro SOS vesničky v rámci Fondu Viktorija v Rusku (viz. Premiéra 31.3.2017, Armavir Kavkaz). A byl aktivním uměleckým partnerem organizace Natjul Indigenous Performing Arts z Austrálie v rámci charitativního projektu Tanks for Myanmar na podporu získávání dešťové vody (Londýn 2017, premiéra 5.3. Camden´s People Theatre). Začleňování specifických skupin obyvatel Prahy je pro FysioART zásadním tématem, až posláním. Dlouhodobě-koncepčně-vysledovatelně se FysioART věnuje dětem, náctiletým a seniorům, a to zejména skrze tanec, pohyb. Formy začleňování jsou od specifických projektů, zahrnujících pravidelnou podpůrnou činnost formou tvůrčích dílen, začleňování do tvůrčích procesů, jakým je zkoušení a prezentace, až po zpřístupnění živého umění a uměleckého vzdělávání.  FysioART v sobě dlouhodobě zahrnuje tvůrčí práci s menšinami (romské, vietnamské, ukrajinské děti), s dětmi v dětském domově (např. DD Zbraslav dle poptávky domova) nebo FOD Klokánek (Hana Strejčková 2011-2013), se seniory v domovech seniorů (hluboká spolupráce s DS Chodov Praha…, např. z mimopražských DS Kralovice, DS Seč ad.). Dále v oblasti pohybu úzce spolupracuje s komunitou řádových sester v Praze – konkrétně Školské sestry Sv. Františka Česká provincie (viz.potvrzení o připravovaném projektu a spolupráce).  Neméně důležitou linií jsou specifické projekty, které reagují či se vztahují k určitému místu, komunitě, události. Jsou to performance (galerie, oživování budov, vzpomínky), pořady, site-specific projekty na atypicky nedivadelních místech pro specifické skupiny – například klientů na vozíčku, upoutaných na lůžko apod. Tímto způsoben vznikl i prostor pro živé umění, tanec i divadlo Divadlo S´Est NOIR v budově Domova pro seniory Chodov, které je zároveň zárukou sdružení FysioART pro realizaci premiér či repríz a tím je dostupné pro pražské seniory z periferie, nejširší veřejnost díky dostupnosti a bezbariérového přístupu.  V roce 2017 je realizován i plánovaný, společný projekt s KC Zahrada, který uměním vede k integraci dětí cizinců pražské periférie – realizují se pravidelné integrační divadelní dílny, tematické víkendy, příměstský tábor a v prosinci vznikne integrační divadlo hrané profesionály a dětmi v žánru fyzickoobjektového divadla s prvky tance, rytmu jako dialog kultur.  V rámci mimopražského sociálního kontextu je FysioART hlavním partnerem evropského projektu na podporu propojení profesionálů a znevýhodněných dětí – projektu na podporu kreativního vzdělávání u romských dětí a náctiletých/ divadlo hrané Romy v Maďarsku (hl.org. Utca-Szak Hungary). Dále je spolupracujícím subjektem v oblasti dramaterapie a divadelní tvorby, tance pro děti pěstounů a náhradních rodičů pro SOS vesničky v rámci Fondu Viktorija v Rusku (viz. Premiéra 31.3.2017, Armavir Kavkaz). A byl aktivním uměleckým partnerem organizace Natjul Indigenous Performing Arts z Austrálie v rámci charitativního projektu Tanks for Myanmar na podporu získávání dešťové vody (Londýn 2017, premiéra 5.3. Camden´s People Theatre).  
 Začleňování specifických skupin obyvatel Prahy je pro FysioART zásadním tématem, až posláním. Dlouhodobě-koncepčně-vysledovatelně se FysioART věnuje dětem, náctiletým a seniorům, a to zejména skrze tanec, pohyb. Formy začleňování jsou od specifických projektů, zahrnujících pravidelnou podpůrnou činnost formou tvůrčích dílen, začleňování do tvůrčích procesů, jakým je zkoušení a prezentace, až po zpřístupnění živého umění a uměleckého vzdělávání.  FysioART v sobě dlouhodobě zahrnuje tvůrčí práci s menšinami (romské, vietnamské, ukrajinské děti), s dětmi v dětském domově (např. DD Zbraslav dle poptávky domova) nebo FOD Klokánek (Hana Strejčková 2011-2013), se seniory v domovech seniorů (hluboká spolupráce s DS Chodov Praha…, např. z mimopražských DS Kralovice, DS Seč ad.). Dále v oblasti pohybu úzce spolupracuje s komunitou řádových sester v Praze – konkrétně Školské sestry Sv. Františka Česká provincie (viz.potvrzení o připravovaném projektu a spolupráce).  Neméně důležitou linií jsou specifické projekty, které reagují či se vztahují k určitému místu, komunitě, události. Jsou to performance (galerie, oživování budov, vzpomínky), pořady, site-specific projekty na atypicky nedivadelních místech pro specifické skupiny – například klientů na vozíčku, upoutaných na lůžko apod. Tímto způsoben vznikl i prostor pro živé umění, tanec i divadlo Divadlo S´Est NOIR v budově Domova pro seniory Chodov, které je zároveň zárukou sdružení FysioART pro realizaci premiér či repríz a tím je dostupné pro pražské seniory z periferie, nejširší veřejnost díky dostupnosti a bezbariérového přístupu.  V roce 2017 je realizován i plánovaný, společný projekt s KC Zahrada, který uměním vede k integraci dětí cizinců pražské periférie – realizují se pravidelné integrační divadelní dílny, tematické víkendy, příměstský tábor a v prosinci vznikne integrační divadlo hrané profesionály a dětmi v žánru fyzickoobjektového divadla s prvky tance, rytmu jako dialog kultur.  V rámci mimopražského sociálního kontextu je FysioART hlavním partnerem evropského projektu na podporu propojení profesionálů a znevýhodněných dětí – projektu na podporu kreativního vzdělávání u romských dětí a náctiletých/ divadlo hrané Romy v Maďarsku (hl.org. Utca-Szak Hungary). Dále je spolupracujícím subjektem v oblasti dramaterapie a divadelní tvorby, tance pro děti pěstounů a náhradních rodičů pro SOS vesničky v rámci Fondu Viktorija v Rusku (viz. Premiéra 31.3.2017, Armavir Kavkaz). A byl aktivním uměleckým partnerem organizace Natjul Indigenous Performing Arts z Austrálie v rámci charitativního projektu Tanks for Myanmar na podporu získávání dešťové vody (Londýn 2017, premiéra 5.3. Camden´s People Theatre).  
 Začleňování specifických skupin obyvatel Prahy je pro FysioART zásadním tématem, až posláním. Dlouhodobě-koncepčně-vysledovatelně se FysioART věnuje dětem, náctiletým a seniorům, a to zejména skrze tanec, pohyb. Formy začleňování jsou od specifických projektů, zahrnujících pravidelnou podpůrnou činnost formou tvůrčích dílen, začleňování do tvůrčích procesů, jakým je zkoušení a prezentace, až po zpřístupnění živého umění a uměleckého vzdělávání.  FysioART v sobě dlouhodobě zahrnuje tvůrčí práci s menšinami (romské, vietnamské, ukrajinské děti), s dětmi v dětském domově (např. DD Zbraslav dle poptávky domova) nebo FOD Klokánek (Hana Strejčková 2011-2013), se seniory v domovech seniorů (hluboká spolupráce s DS Chodov Praha…, např. z mimopražských DS Kralovice, DS Seč ad.). Dále v oblasti pohybu úzce spolupracuje s komunitou řádových sester v Praze – konkrétně Školské sestry Sv. Františka Česká provincie (viz.potvrzení o připravovaném projektu a spolupráce).  Neméně důležitou linií jsou specifické projekty, které reagují či se vztahují k určitému místu, komunitě, události. Jsou to performance (galerie, oživování budov, vzpomínky), pořady, site-specific projekty na atypicky nedivadelních místech pro specifické skupiny – například klientů na vozíčku, upoutaných na lůžko apod. Tímto způsoben vznikl i prostor pro živé umění, tanec i divadlo Divadlo S´Est NOIR v budově Domova pro seniory Chodov, které je zároveň zárukou sdružení FysioART pro realizaci premiér či repríz a tím je dostupné pro pražské seniory z periferie, nejširší veřejnost díky dostupnosti a bezbariérového přístupu.  V roce 2017 je realizován i plánovaný, společný projekt s KC Zahrada, který uměním vede k integraci dětí cizinců pražské periférie – realizují se pravidelné integrační divadelní dílny, tematické víkendy, příměstský tábor a v prosinci vznikne integrační divadlo hrané profesionály a dětmi v žánru fyzickoobjektového divadla s prvky tance, rytmu jako dialog kultur.  V rámci mimopražského sociálního kontextu je FysioART hlavním partnerem evropského projektu na podporu propojení profesionálů a znevýhodněných dětí – projektu na podporu kreativního vzdělávání u romských dětí a náctiletých/ divadlo hrané Romy v Maďarsku (hl.org. Utca-Szak Hungary). Dále je spolupracujícím subjektem v oblasti dramaterapie a divadelní tvorby, tance pro děti pěstounů a náhradních rodičů pro SOS vesničky v rámci Fondu Viktorija v Rusku (viz. Premiéra 31.3.2017, Armavir Kavkaz). A byl aktivním uměleckým partnerem organizace Natjul Indigenous Performing Arts z Austrálie v rámci charitativního projektu Tanks for Myanmar na podporu získávání dešťové vody (Londýn 2017, premiéra 5.3. Camden´s People Theatre).