Ludmila Ješutová

Aktuálně studuje na švýcarské divadelní škole Academia Teatro Dimitri. Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Bechyni, obor Grafický design. Dále je studentkou magisterského ročníku HAMU na katedře Pantomimy. Absolvovala divadelní workshopy jak na festivalech Jiráskův Hronov a Wolkerův Prostějov, tak během studia na HAMU, např. s Irinou Andreevou nebo Greggem Goldstonem a mnoha dalšími. V divadelní tvorbě se věnuje zejména nonverbálnímu divadlu a performanci, spoupracuje napč. s Farmou v jeskyni. S FysioART spolupracuje jako lektorka pohybových dílen a jako performer od roku 2015. Podílela se na inscenacích 1+1=2-1 v roce 2016 a Tři židle v r. 2018.