Mezi námi - pohybové dílny pro MŠ a ZŠ

Tvůrčí dílna samostatně nebo před představením Mezi námi ve školách (45 – 90/120minut)

Projekt Mezi námi je pro děti o dětech a světě dospělých, o touze létat (na křídlech fantazie) a sdílet, o hledání spřízněných duší a naslouchání, o sounáležitosti a pochopení. Mezi námi nahlíží na svět očima dětskýma i dospělýma, smutnýma i s nadhledem, humorem a nadsázkou. Mezi námi je o domově. 

Klademe si proto za cíl zprostředkovat divákům zejména emotivní zážitek, a to uměleckými prostředky, organickým propojením divadla a tance, s pomocí loutky i obrázků, uspořádáním prostoru a jednoduchými pomůckami. Projekt Mezi námi pracuje se slovem "interaktivní" v celém jeho rozsahu. Děti se stávají spolutvůrci a spoluaktéry představení. Projekt Mezi námi je příběhem, kterých je kolem nás mnoho a které se týkají dětí, rodin, lidí. Je to příběh o dlouhé cestě - cestě k domovu, cestě k druhému, cestě k rodičům i dětem.

Chceme dětem umožnit zamyslet se nad základními kategoriemi dobra, podstatou lidského bytí v přecivilizovaném světě a objevit v sobě radost ze hry a touhu létat na křídlech vlastní fantazie. Dále uvědomit si a prožít uměleckou formou do příběhu zapracované pojmy: domov – dům, samota – přátelství, dobro a respekt – xenofobie a podezíravost, přezíravost, přátelství, solidarita, pomoc bližnímu, krása duše a cesta.

Pro žáky (zejména prvního stupně) základní školy nabízíme:

  • tvůrčí dílny na základní škole jako samostatná dílny na téma domov, rodina, vlast
  • tvůrčí dílny před návštěvou představení (na základní škole)
  • tvůrčí dílny po představení v prostorách divadla

Náplní tvůrčích dílen je tanec, podpora kreativního myšlení pohybem, vizualizace výtvarnými technikami, rytmy a zvuky, práce s loutkou.

Pro pedagogy jsou k dispozici podrobné pedagogické listy. Dílna, tematicky propojená a navazující, je sestavena z těchto složek:

  • Pohybové a taneční, děti zkoumají, jak pohybem svého těla mohou sdělit „něco“, aniž by musely použít slova
  • Loutkové, děti se seznamují s loutkou z představení
  • Výtvarné/ pracovní, děti se učí jednoduché skládanky z papíru a výtvarně je dotvářejí podle své představy
  • Rytmická než verbální, s dětmi reflektujeme společnou zkušenost skrze rytmus, hru se slovy a v pohybu

Délka společného setkání, které je pro žáky v rámci vstupného na představení, je obvykle jedna až dvě vyučovací hodiny. Dílnu vedou obvykle dva lektoři. Učitel dostává Pedagogické listy.

SOUHRN OHLASŮ: https://mezinami.webnode.cz/napsali-o-nas/ohlasy-pedagogu/

ZŠ Campanus, Praha 11, 3.D: „Děti byly moc natěšené a odcházely spokojené. V průběhu celého workshopu byla skvělá, pozitivní, uvolněná a radostná atmosféra, která byla vidět i na výrazech dětí a jejich úsměvech.  Všechny aktivity, které jste si pro ně připravili, byly zábavné, akční, zajímavé, lákavé a některé byly pro ně novinkou ( např. předvádění domácnosti s pomocí velkých bílých desek). I proto tato aktivita trvala tak dlouho a všichni dávali pozor, vymýšleli další a další a další situace. Ztvárnění zvuků domácnosti byla opravdu netradiční a zajímavá  aktivita. :) Tanec je naše oblíbená činnost a předvádění různých stylů tance je pro nás výzva a radost. Sice se ze začátku děti styděly, ale stačil první hrdina a všichni zahodily stud a užívali si pohyb. Bohužel mám všechny fotky rozmazané, jinak bych Vám je poslala. Většina aktivit byla i inspirace pro mne, až budeme probírat v prvouce téma domov. Za což mnohokrát děkuji.  I na Vás všech byla vidět zkušenost práce s dětmi a profesionalita. Určitě budu Váš workshop doporučovat i dalším kolegyním.“ Lucie Moskalievová, třídní učitelka 3.D