Nekardová Dana

manažerka uměleckých projektů 

Studovala, pracovala na katedře produkce Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a od roku 1992 se plně věnuje kultuře, umění a v oblasti řízení a organizaci lidských zdrojů. Spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi, s mladými nezávislými umělci, kulturními a vzdělávacími institucemi. 

  

zakladatelka FysioART o.p.s.

E-mail: fysioart@seznam.cz


 

 

 

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

  

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz