Obrazy z kroniky Svídnice 1880

Představení vzniklo v rámci projektu Živá kronika se studenty Budilovy divadelní školy na základě dramatizace kroniky obce Svídnice na Nymbursku z přelomu 19. a 20. století.

Premiéra 17.6.2016, Stará škola Svídnice (reprízy 18.6.2016, 24.9. 2016 Náš venkov Pojedy ad.)

Součástí projektu je ještě původní rozhlasová hra, inspirovaná zápisy z kronik obce a okolí. 

 

Režie a autor dramatizace: Hana Strejčková

Hrají: Ludmila a Bára Ješutovy, Ondřej Dudek, Zuzana Částková, Anežka Beránková, Alena Telenská. 

Za podpory: Spolek Budil a projekt Živá kronika Svídnice

Reprízy se konaly: festival Divadelní buzení, Náš venkov Pojedy, Výstava slabikářů - Muzeum knihařství Rožďalovice, DS Chodov Praha

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

     

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz