Ohlasy na tvůrčí dílny v rámci projektu Mezi námi


https://zsfilosofska.cz/jitrni/news/view/news/697

https://www.sunnycanadian.cz/Mezi-nami-v-1-B-1.html


Na stránkách www.zsmilicov.cz jsme se o nás dočetli a dělíme se o to s vámi :o))))

"Ve čtvrtek 23.4. proběhlo v 1.E netradiční vyučování, o to více však zábavnější. V rámci příprav nového představení pro děti “Mezi námi“, se v naší třídě konala tvůrčí umělecká dílna pod vedením Hany Strejčkové a Marie Adamové z uměleckého seskupení FysioART. Hlavní náplní této tvůrčí dílny bylo zejména malování, pohyb, tanec a povídání o domově a rodině.
Dětem se vyučování moc líbilo a mě inspirovalo! Děti malovaly, tančily, či napodobovaly pohyby všedního života se zapojením vlastní fantazie, což je nesmírně bavilo. K mému překvapení tato tvůrčí dílna měla pozitivní dopad i na výuku v dalších dnech. Druhý den - v pátek byly děti mnohem aktivnější, více spolupracovaly a hlásily se a zároveň byly klidnější a soustředěnější než kdy jindy. Témata zpracovaná v této tvůrčí dílně posloužila k výuce prvouky , tělesné i výtvarné výchovy, navíc je obohatila o nevšední zážitek a motivaci k učení.Vedoucím tvůrčí dílny tímto velice děkujeme a těšíme se na příští návštěvu!"
Fotografie.
Mgr. Jana Tíkalová

https://zsjilovska.cz/more-detailed.php?a=event&id=712

https://zsjilovska.cz/more-detailed.php?a=event&id=633