Podívej se kolem sebe - dílny pro před a školáky

Cyklus tvůrčích dílen pro děti a žáky prvního stupně základní školy se zaměřením na materiály, věci a jevy kolem nás.

Tanec, pohyb, zapojení všech smyslů, rukodělná činnost.

Tvůrčí dílny, pevně strukturované pro každou věkovou kategorii vycházejí z učebních plánů tak, aby probírané učivo nazírali uměleckými prostředky
– aby dětem (i pedagogům) nabídli možnost podívat se, vyzkoušet si „učit se“ jinak. Jinak znamená celým tělem a všemi smysly, za využití pohybového slovníku, který je univerzální a s pomocí představivosti a hry. Cyklus plynule navazuje úspěšný cyklus dílen Mezi námi.

Lektoři: každou dílnu zastřešuje autorka projektu Hana Strejčková a profesionální pedagog tance či pohybu Andrea Vykysalá nebo Marie Adamová, případně hudebník

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

     

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz