Strejčková Hana

režisérka a dramaturgyně, performer a pedagog, lektorka metody Jacques Lecoq a pohybového divadla, loutkářka

Hana Strejčková je profesionální divadelní tvůrce, věnuje se režii, dramaturgii, dramatickému psaní i publicistice, herectví a loutkám, v neposlední řadě divadelní pedagogice a dlouhodobě se zajímá a vzdělává v oblasti sociálního umění a uměleckých forem terapie s důrazem na drama(terapii), terapii tancem (pohybem) a biblioterapii. Je spoluzakladatelkou sdružení FysioART - umění s přesahem, které propojuje profesionální umění se sociálním přesahem a členkou Mezinárodního souboru 104Internationale. V divadelní tvorbě se zejména soustředí na představení pro děti a rodiny, která pojmenovávají základní kategorie dobra a potřebu domova, rodiny a snů. Dále každoročně realizuje projekt s cílem oživit paměť místa, poukázat na historii v kontextu dnešní doby, podporovat místní komunitu a kulturu. Zkoumá možnosti reminescenčních technik a jejich využití v dramaterapii, teatroterapii a na divadle. Žánrově se pohybuje nejčastěji ve fyzickém a předmětovém divadle se silnou výtvarnou složkou. Mezi profilová divadelní díla z posledních let patří inscenace Amortale, Mezi námi, Na dech, Od Madlenky k Madle, Hotel na rohu, Tři židle ad. Nedílnou součástí jsou realizace tvůrčích dílen od mateřských škol přes základní po střední školy, dále práce s dětmi a mládeží z minorit - s cizinci, Romy, dětmi v náhradní péči nebo sociálně slabšími a dlouhodobá podpora - aktivizace seniorů včetně seniorů s postižením, či upoutaných na lůžko. Vede vlastní divadelní studio pro předškolní a mladší školní děti, jako odborník z praxe spolupracuje se středními i vysokými školami v oblasti divadelních technik a jejich využití v pedagogice a léčbě. S projekty, inscenacemi, dílnami, či za spoluprací cestuje po celém světě. Píše divadelní hry, jako kritik se specializuje na nový cirkus a vydala knížku pro děti pod názvem Už běžím domů. 
Hana Strejčková absolvovala činoherní katedru DAMU v Praze, Mezinárodní divadelní školu Jacques Lecoq v Paříži a scénografii v ateliéru Pascale Lecoq (Laboratoř výzkumu pohybu) na téže škole. Rok studovala v UK tvůrčí psaní, v mládí studovala v Rusku, dále absolvovala řadu seminářů a stáží ve všech vyjmenovaných oborech v ČR a Evropě, zejména taneční techniky, pohyb, masky, ale také uplatnění tanečních technik v práci se seniory a postiženými, dále kurzy a certifikace pro práci v sociální oblasti a zdravotnictví. Je držitelkou několika ocenění za rozvoj v oblasti tance a pohybu u seniorů. www.hanastrejckova.cz
 

zakladatelka FysioART o.p.s., režisér, dramaturg - umělecká vedoucí a projektová manažerka

Telefon: +420 721 121 152

E-mail: fysioart@seznam.cz

režisérka a dramaturgyně, performer a pedagog, lektorka metody Jacques Lecoq a pohybového divadla, loutkářka

Hana Strejčková je profesionální divadelní tvůrce, věnuje se režii, dramaturgii, dramatickému psaní i publicistice, herectví a loutkám, v neposlední řadě divadelní pedagogice a dlouhodobě se zajímá a vzdělává v oblasti sociálního umění a uměleckých forem terapie s důrazem na drama(terapii), terapii tancem (pohybem) a biblioterapii. Je spoluzakladatelkou sdružení FysioART - umění s přesahem, které propojuje profesionální umění se sociálním přesahem a členkou Mezinárodního souboru 104Internationale. V divadelní tvorbě se zejména soustředí na představení pro děti a rodiny, která pojmenovávají základní kategorie dobra a potřebu domova, rodiny a snů. Dále každoročně realizuje projekt s cílem oživit paměť místa, poukázat na historii v kontextu dnešní doby, podporovat místní komunitu a kulturu. Zkoumá možnosti reminescenčních technik a jejich využití v dramaterapii, teatroterapii a na divadle. Žánrově se pohybuje nejčastěji ve fyzickém a předmětovém divadle se silnou výtvarnou složkou. Mezi profilová divadelní díla z posledních let patří inscenace Amortale, Mezi námi, Na dech, Od Madlenky k Madle, Hotel na rohu, Tři židle ad. Nedílnou součástí jsou realizace tvůrčích dílen od mateřských škol přes základní po střední školy, dále práce s dětmi a mládeží z minorit - s cizinci, Romy, dětmi v náhradní péči nebo sociálně slabšími a dlouhodobá podpora - aktivizace seniorů včetně seniorů s postižením, či upoutaných na lůžko. Vede vlastní divadelní studio pro předškolní a mladší školní děti, je kmenovým pedagogem Budilovy divadelní školy, jako odborník z praxe spolupracuje se středními i vysokými školami v oblasti divadelních technik a jejich využití v pedagogice a léčbě. S projekty, inscenacemi, dílnami, či za spoluprací cestuje po celém světě. Píše divadelní hry, jako kritik se specializuje na nový cirkus a vydala knížku pro děti pod názvem Už běžím domů. 
Hana Strejčková absolvovala činoherní katedru DAMU v Praze, Mezinárodní divadelní školu Jacques Lecoq v Paříži a scénografii v ateliéru Pascale Lecoq (Laboratoř výzkumu pohybu) na téže škole. Rok studovala v UK tvůrčí psaní, v mládí studovala v Rusku, dále absolvovala řadu seminářů a stáží ve všech vyjmenovaných oborech v ČR a Evropě, zejména taneční techniky, pohyb, masky, ale také uplatnění tanečních technik v práci se seniory a postiženými, dále kurzy a certifikace pro práci v sociální oblasti a zdravotnictví. Je držitelkou několika ocenění za rozvoj v oblasti tance a pohybu u seniorů. www.hanastrejckova.cz

 

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

     

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz