WAITing pro náctileté školáky a studenty

WAITing/ Cyklus tvůrčích dílen, jejichž základní téma „čekání“ a „dialog“ je nahlíženo optikou street art a contemporary dance. Jde o dialog tanečních stylů - dialog světa náctiletých a světa "nechápajících dospělých" - tanec/pohyb/psaní/kresba/Dj/hudba. Cílem je podpora nonverbálního projevu, důraz na práci s tělem – fyzické nasazení.

Lektoři: Hana Strejčková, Marie Adamová, Luboš Balog, DJ Buldog, Michaela Suša