WAITing pro náctileté školáky a studenty

WAITing/ Cyklus tvůrčích dílen, jejichž základní téma „čekání“ a „dialog“ je nahlíženo optikou street art a contemporary dance. Jde o dialog tanečních stylů - dialog světa náctiletých a světa "nechápajících dospělých" - tanec/pohyb/psaní/kresba/Dj/hudba. Cílem je podpora nonverbálního projevu, důraz na práci s tělem – fyzické nasazení.

Lektoři: Hana Strejčková, Marie Adamová, Luboš Balog, DJ Buldog, Michaela Suša

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

     

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz