Interaktivní dílny pro školy

O hrdinech a štěstí/ základní kategorie dobra hrou

Tvůrčí dílna o tom, kdo je v současné době hrdinou a co ho hrdinou činí. A zda štěstí je náhoda, anebo štěstí, že máte štěstí ? Metodou Jacques Lecoq, s principy tvořivé dramatiky a za pomoci loutek, pohybu a her zjistíme na vlastní tělo, že i my můžeme být hrdiny v dobrém slova smyslu a že i my...
>

Mezi námi - pohybové dílny pro MŠ a ZŠ

Tvůrčí dílna samostatně nebo před představením Mezi námi ve školách (45 – 90/120minut) Projekt Mezi námi je pro děti o dětech a světě dospělých, o touze létat (na křídlech fantazie) a sdílet, o hledání spřízněných duší a naslouchání, o sounáležitosti a pochopení. Mezi námi nahlíží na svět očima...
>

WAITing pro náctileté školáky a studenty

WAITing/ Cyklus tvůrčích dílen, jejichž základní téma „čekání“ a „dialog“ je nahlíženo optikou street art a contemporary dance. Jde o dialog tanečních stylů - dialog světa náctiletých a světa "nechápajících dospělých" - tanec/pohyb/psaní/kresba/Dj/hudba. Cílem je podpora nonverbálního projevu,...
>

Podívej se kolem sebe - dílny pro před a školáky

Cyklus tvůrčích dílen pro děti a žáky prvního stupně základní školy se zaměřením na materiály, věci a jevy kolem nás. Tanec, pohyb, zapojení všech smyslů, rukodělná činnost. Tvůrčí dílny, pevně strukturované pro každou věkovou kategorii vycházejí z učebních plánů tak, aby probírané učivo nazírali...
>

Interaktivní dílny pro školy

  Interaktivní dílny pro mateřské školy, dále ZŠ, SŠ a gymnázia - rozvíjení kreativního přístupu a myšlení v rámci vyučování. Konají se buď samostatně např. v rámci školního projektového dne, či v návaznosti na umělecký projekt. Dílny vedou profesionální umělci - tanečníci, výtvarníci,...
>