Tvorba Hanky Strejčkové

Hotel na rohu (premiéra 26.9.2017/MD Varnsdorf)

Městské divadlo Varnsdorf otevře novou divadelní sezónu původní divadelní hrou nazvanou Hotel na rohu. Inscenace autorky a režisérky Hany Strejčkové vznikla přímo zde na základě sebraných vzpomínek, historických pramenů a za spolupráce pamětníků. Hotel na rohu je scénickým vyprávěním o jednom...
>

Na dech (autor, režie) TANEC

NA DECH  na dechu s povzdechem v nádechu o dechu   Kolikrát za den si uvědomíte, že dýcháte?   Dech. Samozřejmý, neuvědomovaný, stmelující, první i poslední … minipříběhy o dechu.   Tanečně-multimediální inscenace se špičkami street dance a life DJ NA téma DECH....
>

Mezi námi (autor, režie) TANEC, INTERAKCE, DĚTI

Mezi námi je autorské, interaktivní tanečně-pohybové a vizuální představení pro pět interpretů, loutku a dva hudebníky. Na principu dětských her a skládanek z papíru povzbuzuje představivost, ochraňuje dětský svět fantazie a podtrhuje důležitost domova.   Mezi námi rozvíjí příběh mnoha dětí a...
>

Od Madlenky k Madle (režie, performer) FYZICKÉ PŘEDMĚTOVÉ DIVADLO

OD MADLENKY K MADLE (premiéra 11/2016) „Nesoudíme zlo, ukazujeme cestu dobra ve zlé době.“ Emotivně laděná inscenace Od Madlenky k Madle formou předmětového a pohybového divadla zpracovává téma dítě a válka. Rozvíjí každodenní situace na dlouhé cestě, ve kterých se navzdory všude...
>

Mum (autor, performer) performance

Autorské představení o ženství, mateřství, stránutí, lásce a opouštění. Fyzická metafora, předmětná pomalost mezi plínami. Strejčková's solo performance, "Mum" is a thought provoking work; a movement piece that is a meditation on what it is to be Mother. Absent of the spoken word it is theatre...
>

1 + 1= 2 - 1 (autor, režie) DIVADLO REMINESCENCE

Přínos uměleckého díla vidím v tom, že bylo otevřeno a nastoleno téma vnitřní opuštěnosti ve stáří. Diváci i sama paní Znamenáčková mohli zažít katarzi svých pocitů, přijetí jejich opravdovosti a oprávněnosti. Zpracovaný životní příběh dává možnost vidět celou existenci člověka jako...
>

Kabaret Shakespeare aneb RozPUKni se SNE či SNI (režie, adaptace)

Shakespearovy verše, monology a dialogy vtipně, hravě a také v nejrůznějších hudebních žánrech představuje dílo nejslavnějšího dramatika všech dob. Připomíná klasiku, jakou je Hamlet, Romeo a Julie, Sen noci svatojánské, Jak se vám líbí a další včetně Sonetů v krásných starých, ale...
>

M.B. Ano chci I když ne (koncept, režie) TANEC

M.B. Ano chci I když ne" je tanečně-výtvarný projekt, zlehka inspirovaný literárním dílem Jamese Joyce, jenž v sobě prolíná tanec složený z tisíců slov a špetky barev stínovaných nocí. Nespavost ve všech ohledech (Hana Strejčková/CZ), tancem (Rena Milgrom/CZ), tuší a štětcem (​Sabine Wewer​/SRN),...
>

Amortale (autor, režie) TANEC

Amor-mortale-amortale, autorská inscenace o třech dějstvích, prologu a epilogu inspirovaná básnickou tvorbou Miloše Horanského, je taneční poutí pro stárnoucího muže a ženu; tělo, hlas a stín. Básně – příběhy o zastavení času, touze a míjení, o smrti a lásce. On je muž. Ona žena. On je ona, ona on....
>