FysioART je nevládní nezisková organizace, jejíž hlavní činností je profesionální umělecká tvorba, zejména pohybová, taneční a divadelní (multidisciplinární projekty), umělecko-pedagogická a arteterapeutická činnost. 

FysioART je sdružením profesionálních umělců, arteterapeutů, pedagogů a spolupracuje s umělci i odborníky napříč oblastmi a obory. 

FysioART je otevřenou platformou ke spolupráci v oblasti umění, pedagogiky a expresivních terapií. FysioART spolupracuje s českými i zahraničními partnery: neziskové organizace (sektor umění, sociální péče), divadelní domy, kulturní centra, galerie, festivaly, školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), domovy seniorů, ústavy sociální péče, nízkoprahová zařízení. 

FysioART cílí na široké spektrum diváků, účastníků a klientů. Zejména se však věnuje DĚTEM (vč. integrace, inkluse) - MLÁDEŽI (sociálně-znevýhodnění, minority) - SENIORŮM (v institucích a klubech). 

FysioART se umělecky nejvýrazněji profiluje v těchto oblastech divadla (podrobně: https://www.fysioart.cz/produkty/) : TANEČNÍ/POHYBOVÁ TVORBA pro děti a mládež &  Paměť místa – dědictví vzpomínek – DIVADLO REMINISCENCE & OBJEKTOVÉ, FYZICKÉ divadlo. Umělecká tvorba je veřejnosti nabízena v Praze, České republice i v zahraničí. ( Slovensko, UK, Rusko, Polsko, Maďarsko, Německo).

TANEC: Mezi námi, Na dech, M.B.Ano chci I když ne, MUM/ Máma, Amortale

FYZICKÉ & OBJEKTOVÉ DIVADLO: Sestry, Anna V./ Hana B., Zchlazení jara, Hotel na rohu, Od Madlenky k Madle

udržitelná PERFORMANCE (pohyb, tanec, objekty): Jinákost/ Ateliér emocí pro kolemjdoucí

FYZICKÉ DIVADLO "SOCIALART": Tři židle, 1+1=2-1

DIVADLO: Divadelní detektivka, Letiště 

PRO DĚTI: Babička z jablíčka, Vyprávění starého piráta, Smolíčkovi dopisy, Koblížek, Kouzelné hnízdo, Les podzimních skřítků, Andělské zvonění

Premiéry udržitelných inscenací v roce 2018: Babička z jablíčka (25.3.), Sestry (19.5.), Anna V./ Hana B. (15.8.), Zchlazení jara (21.8.), Jinakost (7.9.), Poutníci po hvězdách (4.11.), Letiště (17.11.), 222 a 2 příběhy 20.st. (15.12.)

Připravujeme na rok 2019: Tajemné příběhy z nádraží pro nebojácné děti (24.3.), 13Oken (květen), Půlnoc v pohraničí (září) 

FysioART se pedagogicky profiluje v těchto směrech: Pohybové dílny v MŠ, ZŠ & dlouhodobá spolupráce se SŠ Evropská Praha 6 & Pravidelné DIVADELNÍ STUDIO pro děti a náctileté (projekt integrace, inkluse) & Spolupráce s KC Zahrada Praha & Vedení workshopů, seminářů na festivalech v ČR i zahraničí (objektové fyzické divadlo, masky, prostor - pohyb - hlas, ad.). Pedagogická činnost je realizována pravidelně v Praze, dále při festivalech, ZUŠ a institucích v ČR a zahraničí (v r. 2017 Rusko, Maďarsko, UK, Německo).

FysioART se zásadně uplatňuje v oblasti sociálního umění (minority) a zaměřuje na terapii tancem (senioři, tanec a hendicap, tanec a Alzheimer), dramaterapii, biblioterapii. A do hloubky zpracovává společensky důležitá témata.

Ocenění za rok 2017 za choreografii a pohybovou práci se seniory v kategorii Tanec vsedě a Tanec s chodítky. Ocenění v roce 2017 Cena diváků pro Hotel na rohu/ festival SENIOR ARTE. Ocenění v roce 2017 za zásluhy v rozvoji divadla reminiscence Křišťálová vzpomínka. 

Představení Mezi námi uskutečnilo od své premiéry (19.11.2015, Moving Station Plzeň) do konce sezóny 2017/18 celkem 53 repríz a představilo se opakovaně v SK, HU, PL a jednou v Německu.

fcb Fysio ART 

 

Novinky

Sestry do Sokolova

Inscenace Sestry, pojednávající o střetu dvou totalit s náboženskými řády, ve středu 28. 11. 2018...
Celý článek

FysioART přehled profesionální inscenační tvorby 

                                          

                                   

Spolupráce - dílny - workshopy - semináře - kurzy 

      

Divadlo s dětmi - Divadelní studio 

  

PARTNEŘI PROJEKTŮ FYSIOART

 

www.mkcr.cz           www.praha.eu   rok 2016                               www.idu.cz         www.tanecpraha.cz                     www.seniordomov.cz    www.kczahrada.cz