FysioART, umění s přesahem

profesionální umělecké uskupení 

FysioART je profesionální umělecké uskupení. Hlavní dramaturgie se odvíjí v žánru fyzického, tanečního a objektového divadla včetně nového cirkusu. Zkoumáme principy divadla reminiscence a věnujeme se uměleckému vzdělávání a arteterapii. FysioART působí v Praze a regionech ČR, cestuje po světě. 

Z jakého důvodu jsme vznikli? Abychom zastřešili dlouhodobou spolupráci profesionálních umělců na volné noze pod hlavičku společnosti, která ve všech složkách scénického díla - konceptu kurzu - kulturní události zkoumá cestu jako jeden z cílů tvorby a kreativity. Proč existujeme? Dialog prostřednictvím scénického díla šetří slovy a vyplavuje emoce. Hledáme scénické formy pro základní kategorie dobra a pozornost věnujeme tabu a stigmatům 20. století. Dlouhodobě se angažujeme v práci se specifickými skupinami. Co nabízíme? Naše menu je bohaté, ale tematicky ucelené. Spojuje je touha po dialogu, multikulturalitě, otevřenosti a společném prožitku. Zkoumáme formy divadla reminiscence. Kam jdeme? Chceme vytrvat v tvorbě fyzických, nonverbálních představení pro děti a v site-specific dramatech pro veřejný nebo atypický prostor.

FysioART is a non-profit organization whose main activity is the professional art creation: physical and object theatre - new circus - dance - reminiscence theatre, educational activities and art therapy for children and youth in need and seniors. FysioART associates professional artists, educators and art therapist. FysioART is also an open platform for national and foreign cooperation. 

NOVÝ CIRKUS

TANEC

FYZICKÉ DIVADLO 12+

DÍLNY A KURZY

FYZICKÉ DIVADLO PRO DĚTI

SPECIFICKÉ SKUPINY - SOCIAL ART

FYSIOART

FysioART jsme založili v roce 2013 z potřeby vytvořit zastřešující organizaci pro uměleckou činnost, sociální umění a vzdělávání. Spoluzakladatelka MgA. Hana Strejčková je dnes uměleckou vedoucí FysioART a hlavní dramaturgyní společnosti. Za dobu své existence se FysioART etabloval na profesionální scéně v Praze, ČR a v zahraničí. V projektech FysioART dnes působí na 40 profesionálních umělců z ČR a zahraničí ve 12 aktivních projektech. Za dobu existence jsme vytvořili-dokončili 42 projektů a navštívili 11 zemí.  

V tvorbě je pro nás zásadní TÉMA - PROSTŘEDKY POHYBOVÉHO A OBJEKTOVÉHO DIVADLA - ŽIVÁ HUDBA - VIZUALITA. 

Stěžejní, oceňované projekty jsou: Poutníci po hvězdách, Hnízdo na nitkách, Půlnoc v pohraničí, novinka Hmyzí hotel Bzzzz/ Insektenhotel Suuuum, Mezi námi, Sestry, Tři židle. Ocenění získali např. Poutníci po hvězdách v Izraeli na International Fringe Festival Beer Sheva/2019 a nejnověji Insektenhotel Suuuum v Chemnitz. Projekt Mezi námi/ Among Us: children-home-migration byl v roce 2016 realizován za podpory Visegrad grantu. 

Naše ČINNOST v číslech 

12

INSCENACÍ AKTUÁLNĚ NA REPERTOÁRU 

kurzů pro děti a seniory

8

LET TRVÁNÍ

42
REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 

11 NAVŠTÍVENÝCH ZEMÍ ZA DOBU EXISTENCE

Divadelní a literární ocenění: Izrael, ČR, Německo, Rusko

2 premiéry v ČR / 2020

3 premiéry v SRN / 2020

WEB STRÁNKY PROJEKTŮ 

HNÍZDO NA NITKÁCH        https://hnizdonanitkach.webnode.cz/

POUTNÍCI PO HVĚZDÁCH           https://poutnici-po-hvezdach.webnode.cz/

PŮLNOC V POHRANIČÍ        https://pulnocvpohranici.webnode.cz/

HMYZÍ HOTEL BZZZZ https://bzzztheatre.webnode.cz/

TŘI ŽIDLE             https://tri-zidle.webnode.cz/

ZA ZRCADLEM           https://zazrcadlem.webnode.cz/

MEZI NÁMI              https://mezinami.webnode.cz/

HOTEL NA ROHU        https://hotel-na-rohu.webnode.cz/

AMORTALE          https://amortale.webnode.cz/

MEMOFESTIVAL  https://memofest.webnode.cz/