FysioART, umění s přesahem

profesionální umělecké uskupení 

#fysioartcz    fcb Fysio ART   #mmeperdue_mrslost 

FysioART je profesionální umělecké uskupení. Hlavní dramaturgie se odvíjí v žánru pohybového, tanečního a objektového divadla včetně nového cirkusu. Objevujeme divadlo pro batolata a zkoumáme principy divadla reminiscence, dlouhodobě se věnujeme uměleckému vzdělávání a arteterapii. FysioART působí v Praze a regionech ČR, cestuje po světě. 

Z jakého důvodu jsme vznikli? Abychom zastřešili dlouhodobou spolupráci profesionálních umělců na volné noze pod hlavičku společnosti, která ve všech složkách scénického díla - konceptu kurzu - kulturní události zkoumá cestu jako jeden z cílů tvorby a kreativity. Proč existujeme? Dialog prostřednictvím scénického díla v žánru pohybového divadla šetří slova a vyplavuje emoce. Hledáme scénické formy pro základní kategorie dobra a také pozornost věnujeme tabu a stigmatům 20. století. Dlouhodobě se angažujeme v práci se specifickými skupinami. Co nabízíme? Naše menu je bohaté, ale tematicky ucelené. Spojuje je zásadně pohyb a touha po dialogu, multikulturalitě, otevřenosti a společném prožitku. Primární je divadlo pro úplně nejmenší, malé a starší děti, dále zkoumáme formy divadla reminiscence. Kam jdeme? Chceme vytrvat v tvorbě fyzických, nonverbálních představení pro děti a v site-specific dramatech pro veřejný nebo atypický prostor.

FysioART is a non-profit organization whose main activity is the professional art creation: physical and object theatre - new circus - dance - reminiscence theatre, educational activities and art therapy for children and youth in need and seniors. FysioART associates professional artists, educators and art therapist. FysioART is also an open platform for national and foreign cooperation. 

POHYBOVÉ DIVADLO PRO DĚTI

TANEČNÍ DIVADLO

LOUTKY

SITE-SPECIFIC DRAMA

DÍLNY A KURZY

MEZINÁRODNÍ KOPRODUKCE

BATOLATA - BABY THEATRE

NOVÝ CIRKUS PRO DĚTI

SPECIFICKÉ SKUPINY - SOCIAL ART

DIVADLO MASEK/ MASK THEATRE

KREATIVNÍ BLOKY A KNÍŽKY

TANEC  S DĚTMI 

FYSIOART

FysioART jsme založili v roce 2013 z potřeby vytvořit zastřešující organizaci pro uměleckou činnost, sociální umění a vzdělávání. Spoluzakladatelka MgA. Hana Strejčková, Ph.D. je dnes uměleckou vedoucí FysioART a hlavní dramaturgyní společnosti. Za dobu své existence se FysioART etabloval na profesionální scéně v Praze, ČR a v zahraničí. V projektech FysioART dnes působí na 40 profesionálních umělců z ČR a zahraničí ve 11 aktivních projektech. Za dobu existence jsme vytvořili-dokončili 42 projektů a navštívili 11 zemí.  

V tvorbě je pro nás zásadní TÉMA - PROSTŘEDKY POHYBOVÉHO A OBJEKTOVÉHO DIVADLA - ŽIVÁ HUDBA - VIZUALITA. 

Stěžejní, oceňované projekty jsou: Hmyzí hotel Bzzzz/ Insektenhotel Suuuum, Pomerančová loď, Poutníci po hvězdách, Hnízdo na nitkách, Půlnoc v pohraničí, Tři židle... Ocenění získali např. Poutníci po hvězdách v Izraeli na International Fringe Festival Beer Sheva/2019 a nebo Insektenhotel Suuuum v Chemnitz. Projekt Mezi námi/ Among Us: children-home-migration byl v roce 2016 realizován za podpory Visegrad grantu. 

Naše ČINNOST v číslech za rok 2023

69

repríz

V Německu se odehrál v premiéře Smolíček...!!!


POMERANČOVÁ LOĎ měla od svého vzniku již 16 repríz...

 premiéry: Pomerančová loď v červnu 2023 a Snílek v koprodukci s Městským divadlem Varnsdorf v listopadu a prosinci 2023.....a konal se Global Water Dances


Vydali jsme knihu - kreativní blok

POMERANČOVÉ PUNTÍKY !!! 

57. repríza Tří židlí


zahraniční cesty: Francouzské turné, Polský festival Korczak Varšava, Německo Chemnitz - Theater Komplex....

dílny, workshopy, semináře online ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem - projekt Podpora rovných příležitostí i živě ... 


Stali jsme se součástí FUK festivalu a platformy Uměním...

Jsme členy Asociace Divadelních lektorů.

významné spolupráce: Taupunkt e.V. Chemnitz, Městské divadlo Varnsdorf, Pontopolis Polička 

WEB STRÁNKY PROJEKTŮ 

POUTNÍCI PO HVĚZDÁCH           https://poutnici-po-hvezdach.webnode.cz/ 

NINA PLETE SLONA                 https://ninapleteslona.webnode.cz/

HNÍZDO NA NITKÁCH        https://hnizdonanitkach.webnode.cz/

PŮLNOC V POHRANIČÍ        https://pulnocvpohranici.webnode.cz/

HMYZÍ HOTEL BZZZZ https://bzzztheatre.webnode.cz/

TŘI ŽIDLE             https://tri-zidle.webnode.cz/

ZA ZRCADLEM           https://zazrcadlem.webnode.cz/

MEZI NÁMI              https://mezinami.webnode.cz/

HOTEL NA ROHU        https://hotel-na-rohu.webnode.cz/

AMORTALE          https://amortale.webnode.cz/

MEMOFESTIVAL  https://memofest.webnode.cz/