FysioART, umění s přesahem

profesionální umělecké uskupení 

#fysioartcz    fcb Fysio ART   #mmeperdue_mrslost 

FysioART je profesionální umělecké uskupení. Hlavní dramaturgie se odvíjí v žánru pohybového, tanečního a objektového divadla včetně nového cirkusu. Objevujeme divadlo pro batolata a zkoumáme principy divadla reminiscence, dlouhodobě se věnujeme uměleckému vzdělávání a arteterapii. FysioART působí v Praze a regionech ČR, cestuje po světě. 

Z jakého důvodu jsme vznikli? Abychom zastřešili dlouhodobou spolupráci profesionálních umělců na volné noze pod hlavičku společnosti, která ve všech složkách scénického díla - konceptu kurzu - kulturní události zkoumá cestu jako jeden z cílů tvorby a kreativity. Proč existujeme? Dialog prostřednictvím scénického díla šetří slova a vyplavuje emoce. Hledáme scénické formy pro základní kategorie dobra a pozornost věnujeme tabu a stigmatům 20. století. Dlouhodobě se angažujeme v práci se specifickými skupinami. Co nabízíme? Naše menu je bohaté, ale tematicky ucelené. Spojuje je touha po dialogu, multikulturalitě, otevřenosti a společném prožitku. Zkoumáme formy divadla reminiscence. Kam jdeme? Chceme vytrvat v tvorbě fyzických, nonverbálních představení pro děti a v site-specific dramatech pro veřejný nebo atypický prostor.

FysioART is a non-profit organization whose main activity is the professional art creation: physical and object theatre - new circus - dance - reminiscence theatre, educational activities and art therapy for children and youth in need and seniors. FysioART associates professional artists, educators and art therapist. FysioART is also an open platform for national and foreign cooperation. 

POHYBOVÉ DIVADLO PRO DĚTI

TANEČNÍ DIVADLO

LOUTKY

SITE-SPECIFIC DRAMA

DÍLNY A KURZY

MEZINÁRODNÍ KOPRODUKCE

BATOLATA - BABY THEATRE

NOVÝ CIRKUS PRO DĚTI

SPECIFICKÉ SKUPINY - SOCIAL ART

DIVADLO MASEK/ MASK THEATRE

FYSIOART

FysioART jsme založili v roce 2013 z potřeby vytvořit zastřešující organizaci pro uměleckou činnost, sociální umění a vzdělávání. Spoluzakladatelka MgA. Hana Strejčková je dnes uměleckou vedoucí FysioART a hlavní dramaturgyní společnosti. Za dobu své existence se FysioART etabloval na profesionální scéně v Praze, ČR a v zahraničí. V projektech FysioART dnes působí na 40 profesionálních umělců z ČR a zahraničí ve 12 aktivních projektech. Za dobu existence jsme vytvořili-dokončili 42 projektů a navštívili 11 zemí.  

V tvorbě je pro nás zásadní TÉMA - PROSTŘEDKY POHYBOVÉHO A OBJEKTOVÉHO DIVADLA - ŽIVÁ HUDBA - VIZUALITA. 

Stěžejní, oceňované projekty jsou: Poutníci po hvězdách, Hnízdo na nitkách, Půlnoc v pohraničí, Hmyzí hotel Bzzzz/ Insektenhotel Suuuum, Mezi námi, Sestry, Tři židle. Ocenění získali např. Poutníci po hvězdách v Izraeli na International Fringe Festival Beer Sheva/2019 a nejnověji Insektenhotel Suuuum v Chemnitz. Projekt Mezi námi/ Among Us: children-home-migration byl v roce 2016 realizován za podpory Visegrad grantu. 

Naše ČINNOST v číslech za rok 2022

68

repríz

Der deutsche Traum bodoval na německých festivalech!

4 premiéry: (P)LETA + Nina plete slona + koprodukční projekt Through the Trough + koprodukční Der deutsche Traum 

55. repríza Tří židlí

2 zahraniční premiéry

dílny, workshopy, semináře online i živě 

významné spolupráce

WEB STRÁNKY PROJEKTŮ 

POUTNÍCI PO HVĚZDÁCH           https://poutnici-po-hvezdach.webnode.cz/HNÍZDO NA 

NINA PLETE SLONA                 https://ninapleteslona.webnode.cz/

NITKÁCH        https://hnizdonanitkach.webnode.cz/

PŮLNOC V POHRANIČÍ        https://pulnocvpohranici.webnode.cz/

HMYZÍ HOTEL BZZZZ https://bzzztheatre.webnode.cz/

TŘI ŽIDLE             https://tri-zidle.webnode.cz/

ZA ZRCADLEM           https://zazrcadlem.webnode.cz/

MEZI NÁMI              https://mezinami.webnode.cz/

HOTEL NA ROHU        https://hotel-na-rohu.webnode.cz/

AMORTALE          https://amortale.webnode.cz/

MEMOFESTIVAL  https://memofest.webnode.cz/