Od Madlenky k Madle

Divadlo reminiscence - Příběhy 20. století

O dobrých rukou ve zlé době.

Nesoudíme zlo, ukazujeme cestu dobra v bolavé a rozkolísané době.

Emotivně laděná inscenace Od Madlenky k Madle formou předmětového, výtvarného a pohybového divadla zpracovává téma války. Rozvíjí každodenní situace na dlouhé cestě do bezpečí, ve kterých se navzdory všude panujícímu zlu, odkrývá solidarita, nadhled, tolerance a naděje i za cenu smrti. Připomínáme si vypjaté období našich dějin skrze obrazy, metafory a příběh miminka a pak holčičky, její rodiny, jejích sousedů, známých i cizích...

"Kde se v člověku vezme zlo? Vždyť všichni včetně zlých se narodili jako normální miminka. JAKO JÁ. Kde se v nich vzalo to, že bylo schopni vraždit lidi jenom proto, že je považovali za .... PROČ? Tati! Mami? Kde jste?! Jste?"

Příběh, inspirovaný skutečností a také literární předlohou, dále érou němého filmu a rozkvětu rozhlasového vysílání vzniká za finanční podpory Hl. města Praha, Městského divadla Varnsdorf, Nové sítě.

Koncept, scéna a režie: Hana Strejčková

Tvoří, hrají, hýbou: Hana Strejčková a Vendula Burger

Umělecká supervize: Anna Polívková

Odborná spolupráce (historie): Mgr. Jana Pálková

Fotografie v inscenaci: Geir Brungot

Produkce: FysioART

Za finanční podpory: Hlavní město Praha, Nová síť a Městské divadlo Varnsdorf

Premiéra 26.8. 2016 Městské divadlo Varnsdorf a 23. a 24. listopadu 2016 v 19 hodin, Kulturní centrum Zahrada Praha

Představení vzniklo v rámci rezidenčního programu Nové sítě v Městském divadle Varnsdorf.