Domov

Dílna k představení Mezi námi nebo samostatně

Tvůrčí dílna samostatně nebo před/ po představením Mezi námi - v divadle, ve školách, na festivalech v plenéru...

Projekt Mezi námi je pro děti o dětech a světě dospělých, o touze létat (na křídlech fantazie) a sdílet, o hledání spřízněných duší a naslouchání, o sounáležitosti a pochopení. Mezi námi nahlíží na svět očima dětskýma i dospělýma, smutnýma i s nadhledem, humorem a nadsázkou. Mezi námi je o domově.

Klademe si proto za cíl zprostředkovat divákům zejména emotivní zážitek, a to uměleckými prostředky, organickým propojením divadla a tance, s pomocí loutky i obrázků, uspořádáním prostoru a jednoduchými pomůckami. Projekt Mezi námi pracuje se slovem "interaktivní" v celém jeho rozsahu. Děti se stávají spolutvůrci a spoluaktéry představení. Projekt Mezi námi je příběhem, kterých je kolem nás mnoho a které se týkají dětí, rodin, lidí. Je to příběh o dlouhé cestě - cestě k domovu, cestě k druhému, cestě k rodičům i dětem.

Chceme dětem umožnit zamyslet se nad základními kategoriemi dobra, podstatou lidského bytí v přecivilizovaném světě a objevit v sobě radost ze hry a touhu létat na křídlech vlastní fantazie. Dále uvědomit si a prožít uměleckou formou do příběhu zapracované pojmy: domov - dům, samota - přátelství, dobro a respekt - xenofobie a podezíravost, přezíravost, přátelství, solidarita, pomoc bližnímu, krása duše a cesta.

FESTIVALY, DIVADLA

  • téma domov, rodina, vlast v POHYBU, ETUDACH, RUKODĚLNÉ ČINNOSTI S PAPÍREM A PASTELKAMI
  • otevřená forma pracuje s 15 minutovými bloky 
  • zkušenosti i z prostředí sociálně znevýhodněných dětí, romských komunit nebo ústavní péče


ŠKOLY

Pro žáky (zejména prvního stupně) základní školy nabízíme:

  • tvůrčí dílny na základní škole jako samostatná dílny na téma domov, rodina, vlast
  • tvůrčí dílny před návštěvou představení (na základní škole)
  • tvůrčí dílny po představení v prostorách divadla

Náplní tvůrčích dílen je tanec, podpora kreativního myšlení pohybem, vizualizace výtvarnými technikami, rytmy a zvuky, práce s loutkou.

Pro pedagogy jsou k dispozici podrobné pedagogické listy. Dílna, tematicky propojená a navazující, je sestavena z těchto složek:

  • Pohybové a taneční, děti zkoumají, jak pohybem svého těla mohou sdělit "něco", aniž by musely použít slova
  • Loutkové, děti se seznamují s loutkou z představení
  • Výtvarné/ pracovní, děti se učí jednoduché skládanky z papíru a výtvarně je dotvářejí podle své představy
  • Rytmická než verbální, s dětmi reflektujeme společnou zkušenost skrze rytmus, hru se slovy a v pohybu

Délka společného setkání, které je pro žáky v rámci vstupného na představení, je obvykle jedna až dvě vyučovací hodiny. Dílnu vedou obvykle dva lektoři. Učitel dostává Pedagogické listy.

ZŠ Campanus, Praha 11, 3.D: "Děti byly moc natěšené a odcházely spokojené. V průběhu celého workshopu byla skvělá, pozitivní, uvolněná a radostná atmosféra, která byla vidět i na výrazech dětí a jejich úsměvech. Všechny aktivity, které jste si pro ně připravili, byly zábavné, akční, zajímavé, lákavé a některé byly pro ně novinkou ( např. předvádění domácnosti s pomocí velkých bílých desek). I proto tato aktivita trvala tak dlouho a všichni dávali pozor, vymýšleli další a další a další situace. Ztvárnění zvuků domácnosti byla opravdu netradiční a zajímavá aktivita. :) Tanec je naše oblíbená činnost a předvádění různých stylů tance je pro nás výzva a radost. Sice se ze začátku děti styděly, ale stačil první hrdina a všichni zahodily stud a užívali si pohyb. Bohužel mám všechny fotky rozmazané, jinak bych Vám je poslala. Většina aktivit byla i inspirace pro mne, až budeme probírat v prvouce téma domov. Za což mnohokrát děkuji. I na Vás všech byla vidět zkušenost práce s dětmi a profesionalita. Určitě budu Váš workshop doporučovat i dalším kolegyním." Lucie Moskalievová, třídní učitelka 3.D

OHLASY

30.4.2015 Tvůrčí dílna v 1.E

Ve čtvrtek 23.4. proběhlo v 1.E netradiční vyučování, o to více však zábavnější. V rámci příprav nového představení pro děti "Mezi námi", se v naší třídě konala tvůrčí umělecká dílna pod vedením Hany Strejčkové a Marie Adamové z uměleckého seskupení FysioART. Hlavní náplní této tvůrčí dílny bylo zejména malování, pohyb, tanec a povídání o domově a rodině.

Dětem se vyučování moc líbilo a mě inspirovalo! Děti malovaly, tančily, či napodobovaly pohyby všedního života se zapojením vlastní fantazie, což je nesmírně bavilo. K mému překvapení tato tvůrčí dílna měla pozitivní dopad i na výuku v dalších dnech. Druhý den - v pátek byly děti mnohem aktivnější, více spolupracovaly a hlásily se a zároveň byly klidnější a soustředěnější než kdy jindy. Témata zpracovaná v této tvůrčí dílně posloužila k výuce prvouky , tělesné i výtvarné výchovy, navíc je obohatila o nevšední zážitek a motivaci k učení. Vedoucím tvůrčí dílny tímto velice děkujeme a těšíme se na příští návštěvu!  Mgr. Jana Tíkalová

____________________________________________________________________

V pondělí 15. června 2015 naše třídy III.A a III.B navštívily Hana Strejčková (režie), Marie Adamová (tanec, pedagogika) a Juni Endo (hudba, arteterapie), které děti tanečním projevem, kreativním pohybem, pantomimou a kreslením zavedly do světa fantazie, dobra a porozumění.

"Mezinárodní projekt Mezi námi reflektuje dětský svět s pohledem dospělého na svět fantazie a krajinu dětství. Hravě komunikuje vážnou potřebu zachování představivosti, ochraňuje dětský svět, povzbuzuje vše dobré mezi lidmi a podtrhuje domov a sounáležitost. Příběh se odvíjí od maličkého anděla, kterému namísto křídel narostl klaunský nos."

Děti pohybově i výtvarně zpracovávaly své představy o přátelství, rodině a domově. Nenásilnou formou rozvíjely nonverbální vyjadřování, vnímání prostoru a zapojení smyslů. Na závěr dílny děti v rámci diskuse měly možnost zamyslet se a odpovědět na dvě otázky: Co je to domov? Jaký je rozdíl mezi dítětem a dospělým? Zkuste se zamyslet. Jak byste na tyto otázky odpověděli vy?

Během celé dílny bylo na dětech vidět, jak se oddaly své fantazii a do celého příběhu a doprovodných aktivit se dychtivě a nadšeně hrnuly s plným nasazením. O své pocity by se s vámi rády podělily. Anna Bachová

"Líbilo se mi úplně nejvíc, jak jsme malovali svůj příběh - že jsme si vybrali jednu pohádku. Líbilo se mi úplně všechno. Bylo to moc hezké a zase někdy bych to chtěla zažít." (Medeleine Abrtová, III.B)

"Bylo to excelentní. Nejvíc se mi líbila ta strašidelná pantomima. A také bylo krásné to loutkové miminko, a hlavně ten rozhovor o domově, dítěti a dospělém. Ale to miminko bylo nejhezčí." (František Souček, III.B)

"Líbilo se mi na tom úplně všechno. Bylo to moc hezké. Jsem ráda, že máme tak pěkný den. Chtěla bych si to zopakovat. Už se moc těším na další akci." (Barbora Novotná, III.B)

"Líbilo se mi na tom všechno. Třeba ta rozcvička, hry, strašidelná pohádka, pohádky a tancování." (Roko Munitič, III.B)

"Líbilo se mi, že jsme tancovali. Líbil se mi jeden kluk, který byl udělaný ze dřeva. Líbilo se mi, že měli představivost. Líbilo se mi, jak dělali zvuky. Líbily se mi jejich pohyby." (Linda Kratochvílová, III.B)

https://stary.zsfilosofska.cz/jitrni/news/view/news/697

__________________________________________________________________________

24.06.2016/ Dílny v pohybu a o domove v Košicích prožilo na 180 dětí ze základní i speciální školy.

"Detom sa aktivity dielne veĺmi páčili, vyskúšali si stvárnenie roznych činností pohybom, zaujali ich pohybové hádanky. Na záver ich očaril príbeh o chlapčekovi s hviezdami, zabavili sa aj pri skladaní paierového mestečka." ZŠ a MŠ M-R-Štefánika Budimír