Pomerančová loď

Kdo mi pomůže oloupat můj pomeranč?

Orange Boat/ Bateau d´orange

Pohybově-objektová klauniáda nejen pro děti

Dostali jste někdy dárek? Určitě ano!

A byl tak zabalený, že nebylo na první pohled poznat, co to je?

Dvě komické postavičky, dva absurdní človíčkové totiž ve svém světě objeví věc! Jejich neodolatelná chuť si hrát se mění v groteskní plavbu mořem fantazie. Jedna malinká kajuta, nebo také krabička či list papíru se stává domovem dvou dobrodruhů, kteří se předhánějí jeden před druhým, a zároveň je jejich přátelství pevnější než kůra pomeranče.

Kdo jim pomůže oloupat jejich pomeranč?

Délka představení 40 minut, na představení navazuje pohybová herno-dílna pro děti.

Bez jazykové bariéry. 

Tour history: UFFO CirkUFF Trutnov festival, Theatre Inspirace Prague, Varnsdorf - Městské slavnosti, La Maison Ateliers en Cornillon en Trièves (France), Musée du Trièves Mens (France), Jardin Mensac festival La Rurale (France), Knihovna na vlnách Prague festival, Batoliště BRAVO Prague...v roce 2023 se odehrálo 13 repríz, v roce 2024 se pokračuje na KUK festivalech v Plzni a Praze, v Batolišti BRAVO!, ve vršovickém divadle Mana, Blovicích, Boskovicích, Sokolově, Ústí nad Labem...

Have you ever received a gift? Definitely yes!

And was it so wrapped that it was impossible to tell at first glance what it was?

Two comic characters, two absurd little people discover something in their world! Their irresistible desire to play turns into a grotesque voyage through the sea of fantasy. One tiny cabin, or even a box or a sheet of paper becomes the home of two adventurers who race against each other, and at the same time their friendship is stronger than the peel of an orange.

Who will help them peel their orange?

The duration of the performance is 40 minutes, the performance is followed by a movement game-workshop for children.

No language barrier.

Autor, režie: Hana Strejčková

Tvorba, interpretace: Hana Strejčková a Katarína Hudačková/ Filip Novák 

Choreografická spolupráce: Lex Shcherbakov

Hudba a zvuk: Vojtěch Bor

Produkce: FysioART

Foto: Miloš Šálek, Anna Šolcová, Ivo Šafus, Tomáš Strejček

Za laskavé podpory: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, HAMU