Papír Story

Storytelling & Origami


Interaktivní pohybově-předmětové představení/ performance úzce propojené s tvůrčí dílnou pro žáky od 2. tříd ZŠ výše.

Cesta k vyprávění příběhů, (umění rétoriky a storytellingu), a zároveň nonverbálnímu vyjadřování pomocí papíru a předmětů podobně jako s loutkami. Divadlo s origami a sdílení zážitků a zkušeností díky pevně dané struktuře představení/dílny, která myslí a cílí na všechny smysly a dětskou představivost.

"Náš příběh z papíru si navzdory všedním povinnostem všímá nevšedních radostí, chvil a drobností."

Na závěr má každý účastník v ruce papírové "loutky", před sebou pokreslený papír a v sobě prožitek ze společného sdílení příběhů.

Délka představení s tvůrčí dílnou je od 50 do 90 minut. Vhodné pro jednu třídu samostatně nebo omezený pčet diváků/ účastníků.