Statistika 2019

Čísla, vysvětlivky, poznámky

FOTOGRAFIE 

STATISTIKA 2019

Tanec - fyzické a objektové divadlo - pedagogika - publikační činnost - Děti - mládež - ženy - veřejnost - senioři

Aktuální a společensky potřebná témata i divadlo reminiscence - interaktivní a participační formy divadla pro děti až dospělé - žánrové prolínání a oborový přesah - spolupráce s publikem a divadlo pro specifické skupiny - mezinárodní spolupráce a multidisciplinární mnohovrstevnaté projekty

Byly zrealizovány všechny předem naplánované spolupráce jak v Praze, tak ČR a zahraničí. Počet premiér převýšil plán na základě nabídky z Městského divadla Varnsdorf a Korzo Národní. Počet repríz ve sledovaném oboru potvrzuje kontinuální uměleckou činnost uskupení. Představení se odehrála v Praze, ve více regionech ČR, než v předchozím roce a v zahraničí (SK, N, R, Izrael).

PREMIÉRY

V roce 2019 jsme se v inscenační tvorbě zaměřili na tvorbu nového novocirkusového formátu pro děti Hnízdo na nitkách, v pražské premiéře jsme uvedli Poutníky po hvězdách, z dětských titulů na Světový den divadla pro děti a mládež Tajemné příběhy z nádraží pro nebojácné děti. Na sociální téma jsme vytvořili inscenaci 13Oken. Pro Divadelní noc jsme vytvořili inscenaci 2:0 4:3, kterou jsme však dále neplánovaně uvedli v pražské premiéře i reprízách. A v rámci 30 let svobody na Korzo Národní jsme v premiéře představili Letokufr, rodinné představení.

REPRÍZY

Ve spolupráci s Jatka 78 jsme v Praze udrželi kontinuální reprízování projektů Mezi námi a Poutníci po hvězdách, poprvé jsme zde veřejnosti představili i Hnízdo na nitkách, které se následně v premiéře uskutečnilo v KD Mlejn. Dalším významným divadelním domem pro naši spolupráci je Městské divadlo Varnsdorf, kde jsme měli možnost realizovat umělecké rezidence a v premiérách uvést Nádraží, 2:0 4:3 a opakovaně uvést taneční představení Na dech pro mladé publikum. Intenzivně jsme cestovali s projekty po celé České republice, zejména s Poutníky po hvězdách a představením Tři židle (21krát). Hráli jsme např. v těchto městech: Sokolov, Varnsdorf, Kdyně, Liberec, Jablonec n. Nisou, Týnec nad Sázavou, Rtyně Tmavý Důl, Trutnov, Jihlava, Heřmanův Městec, Bystřany u Olomouce, Uničov, Kojetín, Velehrad, Ostrava, Studénka, Jablunkov, ad. Ze zahraničních cest se nám podařilo uvést dvě premiéry na Slovensku (Sestry, Tři židle), prezentovat Poutníky po hvězdách v Izraeli, uvést Na dech na tanečním festivalu v Německu a pokračovat v umělecko-sociální spolupráci na jihu Ruska.

Praha - kde jsme hráli: Jatka 78 (kontinuální spolupráce), DS Chodov, KC Zahrada, KD Mlejn, jednorázově Ponec, Alta, Mana

Česká republika: Městské divadlo Varnsdorf, Opava - loutkové divadlo, DIOD Jihlava, Velehrad, Loreta Rumburk, UFFO Trutnov, Sokolov, Kdyně, Liberec, Jablonec n. Nisou, Týnec nad Sázavou, Rtyně Tmavý Důl, Heřmanův Městec, Bystřany u Olomouce, Uničov, Kojetín, Ostrava, Studénka, Jablunkov

Zahraničí Rusko (Moskva, Armavir), Německo (Chemnitz-Komplex), Slovensko (Žilina - Školské sestry OSF, Nové Zámky), Izrael Beer Sheva.

Prostory ke zkoušení a umělecké rezidence:

Praha: Cirqueon, zkušebna Nové sítě v Osadní, KC Zahrada Praha, DS Chodov Praha

Regiony: Městské divadlo Varnsdorf, Rumburk

FysioART dále spolupracuje s mateřskými, základními a středními školami v Praze a České republice pro zajištění diváků pro svá představení a dále rozvíjí spolupráci s knihovnami v ČR. Z pražských MŠ, ZŠ, SŠ - výběr: lesní školky z Říčan, Řevnic, Maata Praha 8, Roztoky ad., ZŠ Hornoměcholupská Praha 15, ZŠ Strossmayerovo nám. Praha 7, ZŠ Praha Suchdol ZŠ A. Čermáka Praha 6, ZŠ Hnízdo Únětice, ZŠ K Milíčovu Praha 11, ad., SŠ Evropská Praha 6, ad.

FysioART od svého počátku usiluje o rozsah od klasické divadelní scény po adaptaci nedivadelních prostor po vnější prostranství. K místům se staví bez předsudků a oživuje galerie, kaple, kostely, zámky či gotická sklepení, zchátralé budovy, půdy i venkovní prostory. Pro FysioART je důležitý divák a sdělení, teprve potom, zda jde o prestižní scénu či vytvořené prostředí. Je nám blízké oživování míst, hledání zajímavých prostor a kontakt s neběžným divákem, který dosud neměl příležitost překročit hranice zažitého, běžného, klasického divadla.

CÍLOVÁ SKUPINA A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FysioART svou profesionální tvorbou v oblasti tanec, nonverbální umění a divadlo, pedagogickou činností a sociálním záběrem oslovuje široké divácké spektrum, od dětí až po náročného diváka "artových" inscenací. Cílí pak zejména na dětského diváka a rodiny (např. Mezi námi, Poutníci po hvězdách) - náctileté (např. Na dech, Zchlazení jara) - dále nejširší veřejnost a seniory (např. Anna V./ Hana B., Sestry), odborné skupiny (Tři židle).

Rozdělení dle cílových skupin - repertoár:

3+ Mezi námi, Poutníci po hvězdách, Hnízdo na nitkách

5+ Tajemné příběhy z nádraží pro nebojácné děti, Letokufr

10+ Na dech, Zchlazení jara

Ženy M.B. Ano chci i když ne, Mum

15+ Sestry, Půlnoc v pohraničí, 130ken, Tři židle, 2:0 4:3

Ve spolupráci s Domovem pro seniory Chodov zpřístupňuje FysioART umění seniorům včetně osob závislých na pomoci druhých, dále tak činí ve spolupráci s dalšími domovy po celé ČR. Stejně tak zpřístupňuje představení pro děti příslušníkům národnostních menšin, dětem cizinců žijících v ČR a dětem s postižením. V roce 2019 FysioART spolupracoval na zajištění tábora pro Českou školu, dále pokračoval v projektu Integrace cizinců na lokální úrovni v Praze. FysioART totéž rozvíjí i za hranicemi ČR, zejména pak ve spolupráci s Dobročinným fondem Viktorija Moskva v jižním Rusku a v úzké spolupráci s organizací Taupunkt v německém Chemnitz (Saská Kamenice/ pro děti migrantů).

V roce 2019 se podařilo, jak zprostředkovávat seniorům z instituce, či postiženým dětem návštěvu představení (Praha, Opava, Trutnov, ad.), tak jsme zapojili hendikepované osoby do procesu tvorby nebo dílen po představení (např. Hnízdo na nitkách).

PŘEHLED HLAVNÍCH TITULŮ V ČÍSLECH ZA ROK 2019

Statistika odehraných repríz jednotlivých inscenací v Praze, regionech (dle krajů ČR) a v zahraničí v roce 2019. Celkem FysioART uskutečnil na 126 konkrétních akcí, nepočítaje v toto číslo umělecké rezidence a letní tábory, či otevřené tréninky. Více jak polovinu tvořila představení. Ve sledovaném okruhu byla dotační podpora z veřejncých financí využita nejvíce pro udržení nejpočetnějších inscenací, tj. u Mezi námi, Poutníků po hvězdách, Na dech a pro vznik inscenace Hnízdo na nitkách.

Poutníci po hvězdách - 11 uvedení / v Praze 5

5 repríz v Praze: Jatka 78 a festival Malá inventura (Ponec divadlo)

5 repríz v regionech: DIOD Jihlava, Opava, Trutnov UFFO

1 repríza v zahraničí: Izrael - International Fringe Festival Beer Sheva

počet diváků celkem: 1370

počet doprovodných dílen v ZŠ, MŠ, divadlech: 16

Od premiéry 4.11.2018 uvedeno do r. 2019 celkem 16x.

Mezi námi - 5 uvedení / v Praze 4

4 reprízy v Praze: Jatka 78

1 repríza v regionech: Trutnov UFFO

počet diváků celkem: 684

počet doprovodných dílen v MŠ, ZŠ, divadle: 10

Od premiéry 19.11.2015 celkem 63 uvedení.

Hnízdo na nitkách - 4 veřejná uvedení / v Praze 3

3 uvedení včetně premiéry v Praze (Jatka 78, KD Mlejn)

1 uvedení jako work-in-progress 1 v Městském divadle Varnsdorf

Počet diváků celkem: 125

Počet doprovodných dílen: Cirqueon 2x, KD Mlejn 1x, MDV 1x, Jatka 1x = 5

Premiéra 14.12.2019.

Na dech - 4 uvedení

2 reprízy v regionech: Městské divadlo Varnsdorf

2 reprízy v zahraničí: Německo - festival Kammemachen Weltecho a Komplex

počet diváků celkem: 821

počet doprovodných tanečních dílen pro ZŠ a veřejnost: 6

Od premiéry 12.6.2017 uvedeno do 2019 celkem 18x.

Tři židle - 21 uvedení / V Praze 4

4 reprízy v Praze (vč. Studia Alta)

16 repríz v regionech ČR: Rtyně, Týnec nad Sázavou, Ostrava, Studénka, Brno Hvězdlice, Kdyně, Olomouc Bystřany, Uničov, Jablunkov, Kojetín, Liberec, Sobotín u Šumperku

1 repríza v zahraničí: Slovensko - Nové Zámky/ Slovenská premiéra

počet diváků celkem: 951

Od premiéry v roce 2017 realizováno 41 repríz.

Půlnoc v pohraničí - 7 uvedení / v Praze 2

1 regionální premiéra: Rumburk Loreta

1 pražská premiéra: DS Chodov

1 repríza v Praze

4 reprízy v regionech

počet diváků celkem: 585

Premiéra: 22. 9. 2019, Loreta Rumburk

Premiéra pražská: 6. 12. 2019, DS Chodov

Sestry - 5 uvedení / v Praze 2

2 reprízy v Praze

2 reprízy v regionech: Velehrad, Heřmanův Městec

1 repríza v zahraničí: Slovensko - Žilina/ Slovenská premiéra

počet diváků celkem: 476

Od premiéry v r. 2018 celkem 15x.

13Oken - 4 uvedení / v Praze 4

4 uvedení včetně premiéry v Praze

Počet diváků: 172 diváků.

Premiéra 13.6.2019, DS Chodov - divadelní sál.

2:0 4:3 - 7 uvedení / v Praze 2

5 repríz včetně premiéry v regionech: Městské divadlo Varnsdorf

2 reprízy v Praze

Počet diváků celkem: 246

Premiéra: 16. 11. 2019

Zchlazení jara - 5 uvedení

5 uvedení v regionech: Jablonec, Liberec, Sokolov/Rychnov

Počet diváků celkem: 141 studentů SŠ a seniorů (23 z nich)

Od premiéry 21.8.2018 uvedeno celkem 10x.

Letokufr - 2 uvedení / v Praze 2

1 pražská premiéra: Korzo Národní 17.11.

1 pražská repríza

počet diváků: 181 (s ohledem na Korzo cca, rozhodně ne méně)

Tajemné příběhy z nádraží pro nebojácné děti - 7x / v Praze 2

5 uvedení v regionech

2 uvedení v Praze (14.9.)

Premiéra: 24.3.2019 Městské divadlo Varnsdorf